<Alm. Indstillinger>

Angiv de fælles indstillinger, der bruges, når du opbevarer scannede originaler eller bruger de lagrede filer.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Scan og gem indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Alm. Indstillinger>
Angiv de fælles indstillinger, der bruges, når du opbevarer scannede originaler.

<Indstillinger for adgang til gemte filer>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Alm. Indstillinger>
Angiv de fælles indstillinger, der bruges, når du bruger lagerede filer.

<Begræns boks-PIN til 7 cifre/Begræns adg.>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Alm. Indstillinger>
Hvis du angiver denne indstilling til <Til>, tvinges brugerne til at indstille en syvcifret PIN og på den måde styrke sikkerheden. PIN for brugerbokse kan indstilles ved hjælp af mindst ét ciffer.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Begræns boks-PIN til 7 cifre/Begræns adg.>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9HLJ-0UF