<Begrænset funktionsstatus>

Angiv de indstillinger, der skal bruges til at begrænse brugen af valgfrit tilbehør.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Finisher-bakke A/B>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Begrænset funktionsstatus>
Vælg, om du vil deaktivere udbakke A/B på finisheren.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Finisher-bakke A/B>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Finisher-bakke A/B/C>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Begrænset funktionsstatus>
Vælg, om du vil deaktivere udbakke A/B/C på finisheren.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Finisher-bakke A/B/C>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Finishers ryghæftningsenhed>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Begrænset funktionsstatus>
Vælg, om du vil deaktivere ryghæftningsenheden på finisheren.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Finishers ryghæftningsenhed>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Foldeenhed>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Begrænset funktionsstatus>
Vælg, om du vil deaktivere papirfoldeenheden.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Foldeenhed>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Finishers hulleenhed>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Begrænset funktionsstatus>
Vælg, om du vil deaktivere hulleenheden, der er monteret på finisheren.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Finishers hulleenhed>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
9HLJ-0W9