<Godkendelsesfunktionsindstillinger>

Angiv indstillingerne for forbedring af den effektive sikkerhed af godkendelsesfunktionen.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Forbyd godkendelse ved brug af Afdelings-ID og PIN>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Godkendelsesfunktionsindstillinger>
Vælg, om du vil forhindre godkendelse med et afdelings-ID og pinkode ved betjening fra printer/scanner. Hvis <Til> er valgt, er godkendelse med systemadministrator-ID og pinkode også forbudt ved brug af software til enhedsadministration.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Forbyd godkendelse ved brug af Afdelings-ID og PIN>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Jobs, der er begrænset af denne indstilling, bliver tvangsannulleret på maskinen.

<Indstillinger for Lockout>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Godkendelsesfunktionsindstillinger>
Vælg, om du vil blokere brugere fra at logge på i en bestemt periode efter et vist antal fortløbende mislykkede login-forsøg. Denne indstilling gælder ikke for godkendelse med et afdelings-ID eller en PIN-kode eller ved godkendelse til mailboksen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for Lockout>
<Aktivér lockout>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Lockout-grænse>: 1 til 10 gange
<Lockout-periode>: 1 til 60 min.
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Brugere kan blokeres i at logge på, før der er angivet et antal på hinanden følgende ugyldige logonforsøg, hvis login-handlinger udføres på Windows eller andre operativsystemer eller fra applikationer, der bruger FTP, IPP, SNMPv3, SMB eller WebDAV.
9HLJ-0WL