Konfiguration af systemdatakommunikation

De indstillinger, der er beskrevet i dette afsnit, er nødvendigt for at kunne bruger underlinjen til at udføre DNS-navnefortolkning og datakommunikation via en proxy. Administrator- eller netværksadministratorrettigheder er nødvendige for at kunne angive disse indstillinger.
Indstillingen for DNS-serveradressen og proxyindstillingerne for underlinjen kan kun bruges til specifik systemdatakommunikation, f.eks. ved at bruge underlinjen til at få adgang til en firmwaredistributionsserver. De kan ikke bruges til en almindelig internetforbindelse. Når du bruger en DNS-server eller proxyserver til underlinjen til andre anvendelser end systemdatakommunikation, skal du registrere adresserne og portnumrene, der skal bruges med underlinjen i indstillingerne for hovedlinjen.

Indstilling af DNS for underlinjen

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje>  <Indstillinger for systemdatakomm.>  <Indst. for DNS-serveradresse>.
3
Angiv de nødvendige indstillinger.
Angiv IP-adressen for DNS-serveren ifølge dit miljø.
4
Tryk på <OK>.
5
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Ja>.

Proxy-indstillinger for underlinjen

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje>  <Indstillinger for systemdatakomm.>  <Proxy-indstillinger>.
3
Tryk på <Til> for <Brug proxy>  konfigurer de krævede indstillinger tryk på <OK>.
<Serveradresse>
Angiv adressen på den proxy-server, der skal anvendes. Angiv indstillingerne, f.eks. IP-adresse og værtsnavn, ifølge dit miljø.
<Portnummer>
Indtast portnummeret på proxyserveren.
<Indstilling af godkendelse>
Tryk på dette for at angive godkendelsesoplysningerne, når du bruger en proxyservers godkendelsesfunktion. Tryk på <Til> på den viste skærm, angiv brugernavnet og adgangskoden til proxygodkendelse, og tryk på <OK>.
4
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Ja>.
9HLJ-05K