Perustoimintojen näytön muokkaaminen

Perustoimintojen näytössä olevia asetuspainikkeita (kopio, faksi ja skannaus) voi vaihtaa muihin asetuspainikkeisiin kohdassa <Lisäasetukset>. Sijoittamalla usein käytetyt asetuspainikkeet perustoimintojen näyttöön voit käyttää toimintoja tehokkaammin. Voit lisäksi näyttää kullekin käyttäjälle mukautetun perustoimintojen näytön kirjautumalla sisään henkilökohtaisen todentamisen hallinnalla.
Kopioinnin perustoimintonäyttö
Faksin perustoimintonäyttö
Skannauksen perustoimintonäyttö
(Näytössä näkyvät kohteet saattavat vaihdella mallin ja asennettujen lisävarusteiden mukaan.)
 Korvattavat painikkeet
Esimerkki: Kopioinnin perustoimintonäyttö
1
Valitse ensin <Kopio> ja sitten . <Päävalikko>-näyttö
2
Valitse <Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille>.
3
Valitse korvattava painike.
Tässä näkyvät painikkeet näkyvät nyt perustoimintojen näytössä. Tässä valitut painikkeet eivät näy perustoimintojen näytössä.
4
Valitse painike, jonka haluat näkyvän perustoimintojen näytössä, ja valitse sitten <OK>.
Jos et halua näyttää painiketta, valitse <Nimeämätön>.
Tavallisella kopiointinäytöllä voit tallentaa kohdasta <Esiaseta suosikkiasetukset> pikapainikkeen asettamaasi <Suosikkiasetukset>-kohtaan.
5
Valitse <OK>.
Kun korvaat vaiheessa 3 valitulla painikkeella, uusi vaiheessa 4 valittu painike näkyy perustoimintojen näytössä.
Perustoimintojen näyttöön sijoitetut asetusnimikkeet ja näytettävä sijainti vaihtelevat eri toiminnoissa.
Pikapainiketta ei näytetä, jos pikapainikkeeksi on asetettu <Nimeämätön>.
Tallennettavien <Lisäasetukset>-pikapainikkeiden enimmäismäärät ovat seuraavat.
Kopio (perus): 5
Kopio (Pikakopio): 6
Faksi: 4
Skannaa ja lähetä: 2
Jos olet vaihtanut kopioinnin perustoimintonäytön kopioinnin pikanäytöksi (Asetusten vaihtaminen nopeasti (Pikakopionäyttö)), valitse painike vaiheessa 3 ja valitse sitten <Tallenna>.
VINKIT
Tallentaminen <Suosikkiasetukset>-kohtaan
<Suosikkiasetukset>-kohdassa voit tallentaa usein käytettyjä kopiointitoimintoja sekä skannaukselle usein määritettyjä vastaanottajia ja asetuksia. Lisätietoja on kohdassa Usein käytettyjen toimintojen yhdistelmän tallentaminen.
Oletusasetuksen vaihtaminen perustoimintonäytössä
Kun olet vaihtanut kunkin toiminnon asetukset, voit tallentaa nykyiset asetukset oletusasetuksiksi perustoimintojen näytössä valitsemalla ja sitten <Muuta oletusasetuksia>. Jos kirjaudut laitteeseen ennen tämän asetuksen määrittämistä henkilökohtaisen todentamisen hallinnalla (Laitteeseen kirjautuminen), se tallennetaan henkilökohtaiseksi oletusasetukseksesi (Mukautettavien kohtien luettelo).
9HRC-06F