Kosketusnäytön perusnäytöt

Tässä osassa kerrotaan kosketusnäytössä näytetyistä eri näytöistä.
<Päävalikko>-näyttö
<Päävalikko>-näyttö näytetään, kun valitset . <Päävalikko>-näytössä näytetään toimintopainikeluettelo, josta voit valita eri toimintoja. <Päävalikko>-näytössä näytetyt kohteet
(Mallit, joissa on pystykäyttöpaneeli)
Kunkin toiminnon perustoimintonäyttö
Valitse <Päävalikko>-näytössä toimintopainike, joka avaa perustoimintojen näytön, jossa voit käyttää perustoimintoja, kuten kopiointi, faksaus ja skannaus. Koska näyttö ja asetusnimikkeet perustoimintojen näytössä vaihtelevat riippuen toiminnosta, voit muuttaa asetuksia tarpeittesi mukaan. Perustoimintojen näytön muokkaaminen
Esimerkki:
Kopioinnin perustoimintonäyttö
Näytön nimikkeet vaihtelevat riippuen toiminnoista.
<Asetukset/Tallennus>-näyttö
Valitse  (Asetukset/Tallennus), niin <Asetukset/Tallennus>-näyttö avautuu. Paina ensin tätä painiketta, kun haluat tehdä muutoksia eri asetuksiin, kuten paperiasetuksiin, näyttöasetuksiin ja verkkoasetuksiin. Tässä ikkunassa voit myös tallentaa vastaanottajia, kuten sähköpostiosoitteita ja faksinumeroita.

Nykyinen valikkotaso

Voit tarkistaa mikä taso näytetään koko Asetukset/Tallennus-valikolle.

Asetuskohteiden luettelo

Luettelossa näkyy, mitkä asetusnimikkeet kuuluvat nykyiselle valikkotasolle.
Kun alemman tason alapuolella ei ole valikkoa, asetusikkuna tulee näkyviin.
<Tilavalvonta>-näyttö
Kun valitset  (Tilavalvonta), <Tilavalvonta>-näyttö avautuu. Tässä ikkunassa voit tarkistaa tulostuksen tilan ja lähetysten tilan, kuten myös jäljellä olevan värin määrän ja muistin tason.

Kopioinnin/tulostuksen/lähetyksen/tallennettujen asiakirjojen tila ja lokit

Valitun nimikkeen nykyinen tila tai loki näytetään. Tässä ikkunassa voit peruuttaa kopioinnin, tulostuksen ja faksilähetyksen.
Kopioinnin peruuttaminen
Faksilähetysten peruuttaminen
Skannauksen perustoimintonäyttö
Tulostuksen peruuttaminen
Tulostuksen tilan ja historian tarkistaminen

Tarvikkeet

Voit tarkistaa laitteen tilan, kuten jäljellä olevan väriaineen ja paperin määrän ja muistin tason.
Laitemääritykset
Tarvikkeiden jäljellä olevan määrän tarkistaminen
Virhenäyttö
Joissakin tapauksissa virheen tapahtuessa näytetään ohjeet virheen korjaamiseksi. Ratkaise ongelma noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Viestin ratkaiseminen
Esimerkki:
Paperitukoksen tapahtuessa
(Näytössä näkyvät kohteet saattavat vaihdella mallin ja asennettujen lisävarusteiden mukaan.)
VINKIT
Valitse , joka näytetään <Päävalikko>-näytössä ja perustoimintojen näytössä, niin voit mukauttaa näyttöä, esimerkiksi järjestämällä painikkeet uudelleen tai luomalla pikavalintapainikkeen. Kosketusnäytön muokkaaminen
Voit muuttaa näyttöön liittyviä asetuksia, esim. mikä näyttö avautuu heti laitteen käynnistyttyä, ja näytetäänkö jäljellä olevaa paperin ja väriaineen määrää koskeva viesti. <Näyttöasetukset>
Voit määrittää mikä ikkuna avautuu, kun tietty aika on kulunut ilman, että laitetta on käytetty. <Toiminta automaattisen nollauksen jälkeen.>
 ilmaisee, että tallennuslaitteen tiedot on salattu. Tallennuslaitteen datan hallitseminen
9HRC-061