Näytön kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa kielen ja näppäimistön asettelun, joka näkyy kosketusnäytössä. Jos vaihdat kieltä usein, kannattaa käyttää <Vaihda kieli/näppäimistö> -painiketta. Noudata alla olevaa toimintaohjetta näyttääksesi tämän painikkeen kosketusnäytössä.

Näytön kielen ja näppäinasettelun vaihtaminen

1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset>  <Näyttöasetukset>  <Vaihda kieli/näppäimistö>.
3
Valitse kieli luettelosta ja valitse sitten <OK>.
Joitakin kieliä varten näppäimistön asettelun voi muuttaa. Kun olet valinnut kielen, valitse <Aseta>, valitse asettelun tyyppi ja valitse <OK>.

<Vaihda kieli/näppäimistö> -painikkeen näyttäminen kosketusnäytössä

1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset>  <Näyttöasetukset>  <Näytä Vaihda kieli/näppäimistö -painike>.
3
Valitse <Kyllä>  <OK>.
Jos asetuksena on <Kyllä>,  näkyy kosketusnäytön alareunassa. Voit vaihtaa näytön kielen toiseksi painamalla <Vaihda kieli/näppäimistö> -painiketta, valitsemalla halutun kielen luettelosta ja valitsemalla <OK>.
Voit vaihtaa näytön kielen kullekin kirjautuneelle käyttäjälle. Näytön ulkoasun ja toiminnallisten ehtojen mukauttaminen
9HRC-06K