Kopioinnin peruuttaminen

Voit peruuttaa kopioinnin kun skannaat alkuperäisiä tai peruuttaa odottavat kopiotyöt.

Kopioinnin peruuttaminen skannauksen aikana

Seuraava ikkuna näkyy kun alkuperäisiä skannataan. Peruuta kopiointi valitsemalla <Peruuta>.
Jos valitset käyttöpaneelissa  (Seis), kun kopioinnin perustoimintojen näyttö on näkyvissä, kopiointi keskeytyy ja näytössä näkyy viesti <<Seis>Valitse peruutettava kopiotyö.> sekä luettelo kopiotöistä. Voit valita kopiotyön luettelosta ja peruuttaa sen valitsemalla <Peruuta>.
Jos kirjaudut sisään henkilökohtaisella todentamisen hallinnalla ja kirjaudut ulos painettuasi  (Seis) käyttöpaneelissa viestin <<Seis>Valitse peruutettava kopiotyö.> ja kopiotöiden luettelon näyttämiseksi, uloskirjautuneen käyttäjän viimeinen työ peruutetaan ja muita töitä jatketaan.

Peruutetaan odottavat kopiotyöt

1
Valitse  (Tilavalvonta).
2
Paina <Kopio/Tuloste> <Työn tila>.
3
Valitse avattavassa luettelossa <Kopio> ja näytä odottavat kopiotyöt.
4
Valitse peruutettava kopiotyö ja valitse <Peruuta>.
Jos valitset <Tiedot>, näet yksityiskohtaisia tietoja, kuten kopioiden määrän ja osastotunnuksen.
5
Valitse <Kyllä>.
Kopiointi pysähtyy.
6
Valitse <Sulje>.
Jos valitset käyttöpaneelissa  (Seis), kun kopiotöitä on odottamassa, kaikki kopiotyöt keskeytetään ja näytössä näkyy viesti <<Seis>Valitse peruutettava kopiotyö.> sekä luettelo kopiotöistä. Voit valita kopiotyön luettelosta ja peruuttaa sen valitsemalla <Peruuta>. Jos haluat jatkaa kopiointia, valitse <Palauta kopiointi>.
9HRC-079