Kopioinnin perustoiminnot

Tässä jaksossa kerrotaan kopioinnin perustoiminnoista.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
Jos <Automaattinen lajittelu> -asetuksena on <Kyllä>, Lajittelu asetetaan automaattisesti, kun alkuperäiset asetetaan syöttölaitteeseen. <Automaattinen lajittelu>
Kun alkuperäisen paksuuden valintanäyttö tulee näkyviin, valitse käytettävän alkuperäisen paksuus.
(Tulee näkyviin, jos <Alkuperäisen paksu. oletusasetukset skan. syöttölaitt.> -asetus on <Tila>. <Alkuperäisen paksu. oletusasetukset skan. syöttölaitt.>)
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Lisää kopioiden määrä kopioinnin perustoimintonäytön numeropainikkeilla. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Määritä kopioasetukset tarpeen mukaan.
Värikopioinnin tai mustavalkoisen kopioinnin valitseminen
Kopioiden suurentaminen tai pienentäminen
Kopiopaperin valitseminen
Kaksipuolinen kopiointi
Kopioiden kuvanlaadun säätäminen
Asetusten varmistaminen ennen kopiointia
5
Valitse  (Aloita).
Kopiointi alkaa.
Peruuta kopiointi valitsemalla <Peruuta> tai  (Seis). Kopioinnin peruuttaminen
Painamalla  tai  kopioinnin aikana voit säätää tummuutta.
Et voi muuttaa tummuutta tulostuksen aikana kun <Turvavesileima> on asetettu.
Kun <Skannaa seuraava alkuperäinen painamalla [Aloita].> näytetään
Useita arkkeja on syötetty kerralla
Skannaus pysähtyy ja näyttöön tulee viesti. Poista tukos toimimalla ohjeiden mukaan. Kun olet poistanut tukoksen, työn jatkamisen näyttö tulee esiin. Jos laite havaitsee virheellisesti usean arkin syötön, jatka skannausta valitsemalla <Älä tunnista arkinsyöttölaitetta>.
Jos haluat asettaa laitteen etukäteen olemaan ilmoittamatta usean arkin syötöstä, tee yksi seuraavista toimista.
Valitse aina kopioidessa <Lisäasetukset> kopioinnin perustoimintonäytössä poista asetus käytöstä valitsemalla <Tunnista arkinsyöttölaite>.
Määritä <Aseta monen arkin havaits. syöttölaitt. oletukseksi> -asetukseksi <Ei> (<Aseta monen arkin havaits. syöttölaitt. oletukseksi>).
VINKIT
Kopion varaaminen
Skannaus voidaan suorittaa etukäteen, vaikka laite on valmistautumassa tulostukseen tai tulostaa parhaillaan. Tätä toimintoa kutsutaan nimellä "Varattu kopio". Voit esimerkiksi suorittaa varatun kopioinnin, kun tulostus- tai odotusnäyttö on näkyvissä, valitsemalla <Sulje>, määrittämällä kopiointiasetukset tavalliseen tapaan ja valitsemalla sitten  (Aloita).
Voit määrittää enintään 50 työtä varaukseen, mukaan lukien nykyinen työ. Keskeytyskopiotyöt eivät sisälly tähän lukuun.
9HRC-078