Viimeistely lajittelemalla/ryhmittelemällä

Kun kopioit syöttölaitteella kaksi tai useampia kopioita, voit järjestellä tulosteet lajittelemalla tai ryhmittelemällä. Valitse "Lajittelu" tulostaaksesi sivujärjestyksessä. Valitse "Ryhmittely" tulostaaksesi sivut nippuina, kuten esimerkiksi 10 arkkia ensimmäisestä sivusta, 10 arkkia seuraavasta sivusta, jne.
1
Aseta alkuperäinen. Alkuperäisten asettaminen
2
Valitse <Kopio>. <Päävalikko>-näyttö
3
Valitse kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>. Kopioinnin perustoimintonäyttö
4
Valitse <Viimeistely>.
5
Valitse <Lajittelu (Sivujärjestys)> tai <Ryhmä (Samat sivut)>.
6
Määritä <Siirto> tarvittaessa.
Jos et halua käyttää siirtoa (toiminto joka siirtää paperin luovutuskohtaa), paina .
Jos valitsit <Lajittelu (Sivujärjestys)>, määritä numeropainikkeilla kunkin kohdan tulostettavien kopioiden määrä.
7
Valitse <OK>  <Sulje>.
8
Valitse  (Aloita).
Kopiointi alkaa.
Jotkut viimeistelytoiminnot edellyttävät lisävarusteiden asentamista. Lisävarusteet
Paperityypistä riippuen et ehkä voi käyttää viimeistelytoimintoja. Laitemääritykset
Kun asetat alkuperäisen valotuslasille
Jos valitset kopioinnin perustoimintonäytössä <Lisäasetukset>  <Koontityö>, voit käyttää lajittelu- ja ryhmittelytoimintoa, vaikka alkuperäinen olisi valotuslasilla.
Lisää työn erotussivu kaikkien sivujen väliin ryhmittelytulostuksessa
Jos valitset <Ryhmä (Samat sivut)>, voit lisätä työn erotussivun kunkin ryhmän väliin. Lisätietoja on kohdassa <Erotinsivu ryhmien väliin>. <Erotinsivu ryhmien väliin>
Kun määritetään asetukset kohdassa <Tallennetut tiedostot>
Viimeistelytoimintoa voidaan käyttää vain, kun tulostetaan PDF-/XPS-tiedostoa tai lokeroon tallennettua tiedostoa.
9HRC-081