Kuvankoon säätäminen

Jos kopioidun kuvan koko eroaa hieman alkuperäisen koosta, hienosäädä kuvan kokoa seuraavien ohjeiden mukaisesti. Voit säätää suurennusta vaaka- ja pystytasossa.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu> <Zoomauksen hienosäätö>.
2
Säädä kuvan kokoa.
Aseta vaakaleveyden suurennus kohdassa <X> ja pystyleveyden suurennus kohdassa <Y>.
3
Valitse <OK>.
9HRC-0X4