Osoitekirjan käytön rajoittaminen

Voit estää luottamuksellisen tai henkilökohtaisen tiedon vuotamisen Osoitekirjasta asettamalla PIN-koodin tai estämällä tiettyjen vastaanottajien näkymisen Osoitekirjassa. Voit myös piilottaa osoitekirjan. Pääkäyttäjän valtuudet vaaditaan näiden asetusten koostamiseen.

PIN-koodin asettaminen Osoitekirjalle

Osoitekirja voidaan asettaa vaatimaan käyttäjältä PIN-koodi ennen uusien tietojen lisäämistä tai olemassa olevien muokkaamista. Tämä voi vähentää riskiä Osoitekirjan luvattomasta muokkaamisesta. Huomaa kuitenkin, että vaikka PIN on asetettu Osoitekirjalle, käyttäjä joka kirjautuu Pääkäyttäjän valtuuksin voi lisätä ja muokata tietoja syöttämättä vaadittavaa PIN-koodia.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Paina <Aseta vastaanottaja>  <Osoitekirjan PIN>  <Aseta>.
3
Määritä osoitekirjan muokkauksen PIN-koodi.
Kirjoita PIN-koodi ja valitse <Vahvista>. Vahvista kirjoittamalla PIN-koodi uudelleen ja valitsemalla <OK>.
Et voi asettaa PIN-koodia, joka koostuu pelkästään nollista, kuten "00" tai "0000000".
Voit poistaa PIN-koodin käytöstä pyyhkimällä sen  (Tyhjennä) -painikkeella (jätä tekstikenttä tyhjäksi) ja valitsemalla <OK>.
4
Valitse <OK>.
Osoitekirjan PIN-koodin asettamisen lisäksi voit parantaa turvallisuutta tekemällä seuraavat toimet:
Uusien vastaanottajien lisäämisen rajoittaminen Käytettävissä olevien vastaanottajien rajoittaminen
Tietokoneesta faksaamisen poistaminen käytöstä Faksilähetysten rajoittaminen tietokoneesta

Pääsyn estäminen Osoitekirjaan tallennettuihin vastaanottajiin

Voit asettaa hakunumeron tärkeille liikekumppaneille ja muille vastaanottajille Osoitekirjassa joiden et halua näkyvän kaikille käyttäjille. Vastaanottajat joille on rekisteröity hakunumerot näkyvät vain käyttäjille jotka syöttävät oikean hakunumeron. Noudata seuraavaa toimintaohjetta ottaessasi käyttöön hakunumeron rekisteröintitoiminnon.
Jos käyttöoikeusnumeron tallennustoiminto on käytössä, käyttäjät eivät voi määrittää vastaanottajaa <Edelliset asetukset> -valinnalla.
 (Asetukset/Tallennus) <Aseta vastaanottaja>  <Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta>  <Kyllä>  <OK>
Muodostettuasi tämän asetuksen, tallenna hakunumerot Osoitekirjaan.
Voit syöttää enintään seitsemän numeron pituisen numeron. Jos syötät vähemmän kuin seitsemän numeroa, laite tallentaa saantinumeron eteen nollat.
Esimerkki: Jos <321> syötetään, <0000321> tallentuu.
Numeroksi ei voi tallentaa pelkästään nollista koostuvaa lukua, kuten <0000000>.
Jos syötät numeron joka alkaa nollilla, kuten <02> tai <002>, nollia ei huomioida ja numero tallennetaan muodossa <0000002>, samoin kuin jos olisit syöttänyt vain <2>.

Osoitekirjan piilottaminen

Valitse, piilotetaanko osoitekirja ja pikavalintapainikkeet. Voit määrittää faksaukselle sekä skannaukselle ja lähetykselle erilliset asetukset.
Faksin osoitekirjan ja pikavalintapainikkeiden piilottaminen
 (Asetukset/Tallennus) <Toiminnon asetukset> <Lähetä> <Faksiasetukset> <Rajoita osoitekirjan käyttöä> <Kyllä> <OK>
Skannauksen ja lähetyksen osoitekirjan ja pikavalintapainikkeiden piilottaminen
 (Asetukset/Tallennus) <Toiminnon asetukset> <Lähetä> <Yleiset asetukset> <Rajoita osoitekirjan käyttöä> <Kyllä> <OK>
9HRC-0J6