Avaimen ja varmenteen allekirjoituspyyntö (CSR)

Tässä laitteessa luoduilla varmenteilla ei ole CA-allekirjoitusta, mikä voi aiheuttaa liikennöintivirheitä joidenkin liikennöintikumppanien kanssa. Pyytääksesi varmennetta CA-allekirjoitukselle, tarvitaan varmenteen allekirjoituspyyntö (CSR). Pääkäyttäjän oikeuksilla kirjautuva käyttäjä voi luoda CSR:n.

Avaimen ja CSR:n luominen

Voit luoda avaimen ja CSR:n laitteessa. Voit myös näyttää CSR-datan näytössä ja viedä sen tiedostona.
1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen
2
Valitse portaalisivulla [Settings/Registration]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [Device Management] [Key and Certificate Settings].
4
Valitse [Generate Key...].
5
Valitse [Key and Certificate Signing Request (CSR)].
6
Koosta avaimeen ja varmenteeseen tarvittavat nimikkeet.
[Key Name]
Syötä avaimelle nimi. Käytä nimeä joka löytyy helposti kun lista on näytössä.
[Signature Algorithm]
Valitse allekirjoituksessa käytettävä hajautusalgoritmi.
[Key Algorithm]
Valitse avainalgoritmi ja määritä avaimen pituus, jos [RSA] on valittu. Määritä avaimen tyyppi, jos [ECDSA] on valittu.
[Country/Region]
Valitse listasta maakoodi, tai syötä se suoraan.
[State]/[City]
Syötä sijainti.
[Organization]/[Organization Unit]
Syötä organisaation nimi.
[Common Name]
Syötä IP-osoite tai FQDN.
Kun suoritat IPPS-tulostusta Windows-ympäristössä, muista syöttää laitteen IP-osoite.
DNS-palvelin tarvitaan laitteen FQDN:n käyttämiseksi. Syötä IP-osoite jos DNS-palvelin ei ole käytössä.
7
Valitse [OK].
CSR-data näytetään.
Jos haluat tallentaa VSL-tiedot tiedostoon, valitse [Store in File] ja määritä tallennuspaikka.
Avain joka loi CSR:n näkyy avain ja varmennelistaikkunassa, mutta et voi käyttää sitä sellaisenaan. Käyttääksesi tätä avainta sinun on rekisteröitävä varmenne joka julkaistaan myöhemmin CSR:n perusteella. Varmenteen rekisteröiminen avaimeen

Varmenteen rekisteröiminen avaimeen

Voit rekisteröidä varmenteen jota sovellettiin ja julkaistiin perustuen CSR:ään.
1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen
2
Valitse portaalisivulla [Settings/Registration]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Valitse tallennettavalle varmenteelle [Certificate]-luettelossa .
5
Valitse [Register Certificate...].
6
Rekisteröi varmenne.
Valitse [Browse...], määritä tallennettava tiedosto (varmenne) ja valitse [Register].
9HRC-0K2