Käyttäjien hallinta

Voit varmistaa korkeamman turvallisuustason ja tehokkuuden ottamalla käyttöön käyttäjäautentikointisovelluksen (kirjautumispalvelun) laitteen käyttäjien hallintaan. (Kirjautumispalvelu). On suositeltavaa että pääkäyttäjä hallitsee kaikkia käyttäjiä ottaen huomioon toimintaympäristönne ja tarvittavat turvatoiminnot. Käyttäjähallinnan toiminnot

Kirjautumispalvelu

Käyttäjäautentikoinnin sovellus (kirjautumispalvelu) eli "Käyttäjäautentikointi" on ensisijainen menetelmä laitteen käyttäjien hallintaan. Käyttäjäautentikoinnin kirjautumispalvelulla voidaan suorittaa henkilökohtainen autentikointi joka perustuu kullekin käyttäjälle rekisteröityyn käyttäjänimeen ja salasanaan. Käyttäjän tiedot tarkistetaan joko laitteessa olevan tietokannan tai ulkoisen autentikointipalvelimen avulla. Mahdollisuudella tarkoin määritellä toiminnot jotka ovat kunkin käyttäjän käytettävissä, voit personoida laitteen toiminnot ja parantaa turvallisuutta rajoittamalla pääsyä tiettyihin toimintoihin. Voi olla myös mahdollista käyttää Osastokoodien hallintaa ryhmien hallintaan, riippuen hallintaan käytettävästä laitteesta.
Jos et käytä mukautustoimintoa, määritä kohdissa <Salli omien asetusten käyttö> (<Salli omien asetusten käyttö>) asetukseksi <Ei>.

Käyttäjähallinnan toiminnot

Käyttäjähallinnalla voi saavuttaa alla kuvattuja etuja. Suojataksesi tärkeää dataa ja pienentääksesi kustannuksia voit rajoittaa laitteeseen pääsyä ja määrittää käyttäjien käytettävissä olevat toiminnot.
Laitteen luvattoman käytön estäminen ulkopuolisilta
Koska laitteen käyttö on rajoitettu vain hyväksytyille käyttäjille, ulkopuolisten luvattomien käyttäjien aiheuttamat tietovuodot estetään, vaikka laite olisi sijoitettu vilkkaaseen paikkaan joka on avoinna ulkopuolisille.
Käyttöoikeustasojen asettaminen
Henkilökohtaisen autentikoinnin hallinnalla voit määrittää käytettävissä olevat toiminnot määrittämällä kunkin käyttäjän roolin (käyttöoikeustason). Voit esimerkiksi valita Pääkäyttäjän roolin joka sallii täydet käyttöoikeudet, Verkkovastaavan roolin salliaksesi verkkoon liittyvien asetusten määrittämisen, tai Laitevastaavan roolin joka sallii laitetietojen asetusten koostamisen ja tietyissä toiminnoissa tarvittavien avainten ja varmenteiden asetusten tekemisen. Valitsemalla ja nimeämällä erilaisia käyttöoikeustasoja vastaaville henkilöille voit operoida tehokkaammin tiiminä joka käsittelee laajalla skaalalla laitehallinnan tehtäviä.
Käyttörajoitusten asettaminen
Henkilökohtaisen autentikoinnin hallinnalla käyttäjä jolla on Pääkäyttäjän oikeudet voi hallita toimintoja jotka ovat käyttäjien ulottuvilla. Mahdollisuus toimintorajoitusten asettamiseen kullekin käyttäjälle antaa sinulle tarkan kontrollin käyttäjähallinnasta.
Käyttäjäryhmien hallinta
Käyttäjät voidaan määrittää ryhmiin osastotunnuksen (osastotunnusten hallinnan) mukaan. Näin voit tarkistaa kunkin osastotunnuksen tulostettujen ja skannattujen sivujen kokonaismäärän. Voit myös määrittää kullekin osastotunnukselle tiettyjä rajoituksia, kuten tulostettavien sivujen enimmäismääräksi 500 sivua ja kopioitujen sivujen enimmäismääräksi 200 sivua. Tällä toiminnolla voit vauhdittaa kustannustietoisuutta ja antaa vihjeitä toimintojen tehostamiseen.
Kunkin käyttäjän asetusten optimointi
Erilaisia asetuksia voidaan tallentaa kullekin käyttäjälle ja soveltaa kirjauduttaessa. Käyttäjät voivat luoda Henkilökohtaisia painikkeita ja määrittää Henkilökohtaisen kansion verkkoon. Laitteen on myös mahdollista muistaa aikaisemmin syötetyt salasanat, jonka ansiosta käyttäjät voivat kirjautua uudelleen syöttämättä salasanaa.
Käyttäjätilien liittäminen avainnippuun toimintojen helpottamiseksi
Kun todennustiedot poikkeavat todennustiedoista, joita on käytetty, kun kirjautumista vaaditaan, todennustiedot on syötettävä kerran, mutta ei enää uudelleen, kun todentaminen on onnistunut. Näitä autentikointitietoja kutsutaan avainnipuksi. Koska avainniput liitetään käyttäjätieleihin, autentikointitietoja ei tarvitse syöttää uudelleen, vaikka laitteesta sammutettaisiin virta.
Käyttäjätilien yhdistäminen osastotunnuksiin kopioiden ja tulosteiden määrän rajoittamiseksi
Käyttäjätilit, joille käytetään käyttäjätodennusta, voidaan yhdistää osastotunnuksiin. Kun määrität kopiointi- ja tulostusrajoituksen osastotunnuksille etukäteen, voi rajoittaa kopioiden ja tulosteiden määrää kullekin osastolle, johon käyttäjä kuuluu. Tietoja käyttäjätilien yhdistämisestä osastotunnuksiin on kohdassa Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen. Tietoja osastokohtaisten rajoitusten määrittämisestä on kohdassa Osastotunnusten hallinta-asetusten määrittäminen.
9HRC-0H2