Tulostaminen virtuaalitulostimella

Virtuaalitulostimen avulla voit käyttää LPD- tai FTP-tulostusta tallentamalla tulostusasetukset virtuaalitulostimeksi etukäteen. Esimerkiksi kun tallennat paperityypin, kopioiden määrä ja kaksipuolisen tulostuksen etukäteen, näitä asetuksia ei tarvitse määrittää erikseen joka työlle.
Virtuaalitulostimen lisääminen
Tulostaminen virtuaalitulostimella
Valitse <Pakotettu säilytys> -asetukseksi <Ei>. Jos <Pakotettu säilytys> on asetettu, kun työ suoritetaan, tulokset saattavat vaihdella asetusten mukaan. Pakotettu pito -tulostuksen asetusten määrittäminen
Jos työ vastaa kohdissa <Työn toimenp.> ja <Peruuta> asetettuja ehtoja: Työ on peruutettu.
Jos työ vastaa kohdissa <Työn toimenp.> ja <Tulostus> asetettuja ehtoja: Työ tulostetaan virtuaalitulostimen mukaan.
Jos työ vastaa kohdissa <Työn toimenp.> ja <Pidä jaettuna työnä> asetettuja ehtoja: Virtuaalitulostin poistetaan käytöstä ja työ jää pitoon laitteeseen.
Turvatulostusta ja salattua turvatulostusta käytettäessä virtuaalitulostin poistetaan käytöstä ja työ jää pitoon laitteeseen.
Suorita LPD-tulostus määrittämällä <LPD-tulostusasetukset> -asetukseksi <Kyllä>.
Suorita FTP-tulostus määrittämällä <FTP-tulostusasetukset> -asetukseksi <Kyllä>.
Sivunkuvauskieli ja tiedostomuoto, joita voidaan käyttää virtuaalitulostimen kanssa, ovat PS ja PDF.

Virtuaalitulostimen lisääminen

1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen
2
Valitse portaalisivulla [Asetukset/Tallennus]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Valitse [Add Virtual Printer].
Toimintoja ei voi suorittaa useista selaimista samanaikaisesti.
5
Syötä virtuaalitulostimen nimi ja määritä tarvittavat asetukset.
Useita virtuaalitulostimia ei voi tallentaa samalla nimellä.
Enintään 20 virtuaalitulostinta voidaan tallentaa.
6
Valitse [Add].
Tämän asetuksen suorittaminen vaatii, että kirjaudut Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen jollain seuraavista oikeuksista. Lisätietoja on [Select Role to Set:] -vaihtoehdoissa kohdassa Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Tämä asetus voidaan tuoda/viedä malleissa, jotka tukevat tämän asetuksen erätuontia. Asetustietojen tuonti/vienti
Tämä asetus sisältyy eräviennin kohtaan [Settings/Registration Basic Information]. Kaikkien asetusten tuonti/vienti

Tulostaminen virtuaalitulostimella

LPD-tulostus
LPR -S [laitteen IP-osoite] -P [virtuaalitulostimen nimi] [tiedostonimi]
Esimerkki: Tiedoston "sample.pdf" tulostaminen virtuaalitulostimella "001"
lpr -S laitteen IP-osoite -P 001 sample.pdf
FTP-tulostus
put [tiedostonimi] [virtuaalitulostimen nimi]
Esimerkki: Tiedoston "sample.pdf" tulostaminen virtuaalitulostimella "001"
> put sample.pdf 001
9HRC-0C0