<Pito>

Määritä pitotoiminnon asetukset.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Käytä pitotoimintoa>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Pito>
Voit asettaa käytetäänkö Työn pito -toimintoa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä pitotoimintoa>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Aika pidossa olevien töiden autom. poistoon>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Pito>
Voit asettaa ajan, milloin pidossa olevat työt poistetaan automaattisesti.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Aika pidossa olevien töiden autom. poistoon>
0 (Ei), 1, 2, 3, 6, 12 t, 1, 2, 3, 7, 30 päiv.
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
-
Pidossa olevat työt poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua tai kun työlipuketta muokataan tai työ on suoritettu.

<Tallenna PS/PDF-tieto pitoon>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Pito>
Voit asettaa pitojonoon tallennettavaksi PS/PDF-datatöitä, jotka on suoritettu LPR-protokollalla.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tallenna PS/PDF-tieto pitoon>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Oletusasetukset työn poistolle tulostuksen jälkeen>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Pito>
Voit määrittää oletuksen <Poista tul. jälkeen> -asetukselle pitonäytössä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Oletusasetukset työn poistolle tulostuksen jälkeen>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
9HRC-0UY