<Aseta Faksi/I-faksilokero>

Määritä faksi/I-faksilokeron asetukset.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Asteriskilla (*) merkitty kohta
Näkyy vain, jos laitteessasi on faksitoiminto.

<Aseta/Tallenna salaiset faksilokerot>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys> <Yleiset asetukset> <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit nimetä kummankin salaisen faksilokeron sekä asettaa PIN-koodin.
Salaisten faksilokeroiden asettaminen/tallentaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Aseta/Tallenna salaiset faksilokerot>
<Lokeron nro>: 00–49
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Box Settings
<Tallenna lokeron nimi>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä*1
C
Box Settings
<PIN>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Box Settings
<URL-läh. asetukset>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä*1
C
Box Settings
<Alusta>
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
-
*1 Ilmaisee nimikkeet joita ei toimiteta jos PIN on asetettu.

<Muistivastaanottolokeron PIN>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit asettaa PIN-koodin muistivastaanottolokerolle.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Muistivastaanottolokeron PIN>
<Aseta>: <PIN>, <Vahvista>
Kyllä
Ei
Ei
Ei
C
Box Settings
Koska tallennettua PIN-koodia ei voi tarkistaa millään tavalla, muista kirjoittaa syöttämäsi koodi muistiin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.

<Käytä faksin muistinlukitusta> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit määrittää, säilytetäänkö vastaanotetut faksiasiakirjat Muistivastaanottolokerossa. Vastaanotettujen asiakirjojen tallentaminen laitteeseen (Muistivastaanotto)
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä faksin muistinlukitusta>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Käytä I-faksin muistinlukitusta>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit määrittää, säilytetäänkö vastaanotetut I-faksiasiakirjat Muistivastaanottolokerossa. Vastaanotettujen asiakirjojen tallentaminen laitteeseen (Muistivastaanotto)
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä I-faksin muistinlukitusta>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Muistinlukituksen aloitusaika>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit määrittää ajan, jolloin Muistivastaanottolokero-toiminto aktivoituu. Laite siirtyy automaattisesti Muistivastaanotto-toimintoon määritettynä aikana.
Muistivastaanoton aloitusajan asettaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Muistinlukituksen aloitusaika>
<Päivittäin> (1–5), <Valitse päivät> (<Su>–<La>, 1–5), <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Muistinlukituksen lopetusaika>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit määrittää ajan, jolloin Muistivastaanotto-toiminto lopetetaan. Laite peruuttaa automaattisesti Muistivastaanotto-toiminnon määritettynä aikana.
Muistivastaanoton lopetusajan asettaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Muistinlukituksen lopetusaika>
<Päivittäin> (1–5), <Valitse päivät> (<Su>–<La>, 1–5), <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Jaetun datan v.oton aikakatkaisu>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit määrittää ajan, jonka kuluttua vastaanotto perutaan, kun vastaanotetaan jaettua l-faksia ja seuraavia tietoja ei voi vastaanottaa. Määritetyssä ajassa vastaanotetut tiedot tulostetaan.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Jaetun datan v.oton aikakatkaisu>
0–24–99 t
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos poistat jaetun tiedon, sitä ei voida yhdistää asiakirjaksi, vaikka jäljellä oleva tieto vastaanotettaisiinkin myöhemmin.
Jaettua tietoa ei voi tulostaa normaalisti ennen kuin se on yhdistetty.

<Välitä tilap. tall. tiedostot muistivastaanottolokeroon>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>  <Aseta Faksi/I-faksilokero>
Voit määrittää, välitetäänkö vastaanotetut asiakirjat automaattisesti Muistivastaanottolokeroon, jos niitä ei voi tulostaa esimerkiksi virheen vuoksi. Vastaanotettujen asiakirjojen tallentaminen laitteeseen (Muistivastaanotto)
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Välitä tilap. tall. tiedostot muistivastaanottolokeroon>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
9HRC-0UA