<Yleiset asetukset>

Määritä yhteiset asetukset, joita käytetään tallennettaessa skannatut alkuperäiset tai käytettäessä tallennettuja tiedostoja.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Skannaa ja tallenna asetukset.>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Tallenna/Hae tiedostoja>  <Yleiset asetukset>
Määritä yhteiset asetukset, joita käytetään tallennettaessa skannatut alkuperäiset.

<Tallennettujen tiedostojen asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Tallenna/Hae tiedostoja>  <Yleiset asetukset>
Määritä yhteiset asetukset, joita käytetään käytettäessä tallennettuja tiedostoja.

<Lokeron PIN enint. 7 merkkiä/Estä pääsy>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Tallenna/Hae tiedostoja>  <Yleiset asetukset>
Jos valitset asetukseksi <Kyllä>, käyttäjien on asetettava seitsemännumeroinen PIN-koodi, mikä parantaa tietosuojaa. Käyttäjän Saapuneet-kansioille voidaan määrittää vähintään yksinumeroinen PIN-koodi.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Lokeron PIN enint. 7 merkkiä/Estä pääsy>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
9HRC-0UF