IPv6-osoitteen asettaminen

IPv6-osoitteiden tyypit esitetään seuraavassa. Tallenna tarvittaessa. Voit tallentaa enintään neljä tilatonta osoitetta. Suorita yhteystesti tarvittaessa.
Tyyppi
Selitys
Paikallinen linkkiosoite
Osoitteet, joita voidaan käyttää vain samassa linkissä ja jotka luodaan automaattisesti ilman mitään asetuksia. Ei voida käyttää reitittimen alueen ulkopuolella.
Tilaton osoite
Osoitteet, jotka luodaan automaattisesti reitittimen ilmoittaman etuliitteen ja laitteen MAC-osoitteen perusteella, jopa ympäristössä ilman DHCP-palvelinta.
Manuaalinen osoite
Manuaalisesti kirjoitetut osoitteet. Etuliitteen pituus ja oletusreititin määritetään.
Tilallinen osoite
DHCP-palvelimen hakemat osoitteet.

IPv6-osoitteen asettaminen

1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset>  <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>  <IPv6-asetukset>.
3
Ota IPv6-asetukset käyttöön valitsemalla <Käytä IPv6:tta>  <Kyllä> <OK>.
4
Aseta IP-osoite.
Aseta IPv6-osoite ympäristösi ja tarkoitustesi mukaan.
Tilattoman osoitteen asettaminen
1
Valitse <Tilattoman osoitteen asetukset>.
2
Valitse <Kyllä>  <OK>.
Manuaalisen osoitteen asettaminen
1
Valitse <Manuaalisen osoitteen asetukset>.
2
Valitse <Kyllä> kohdassa <Käytä manuaalista osoitetta> ja määritä tarvittavat asetukset.
 <Käytä manuaalista osoitetta>
Valitse <Kyllä>.
 <Manuaalinen osoite>
Paina <Manuaalinen osoite>-painiketta ja kirjoita osoite. Seuraavia osoitteita ei voi käyttää.
Osoitteet, jotka alkavat kirjaimilla "ff" (multicast-osoite)
Osoitteet, joissa on vain "0"
IPv4-yhteensopivat osoitteet (IPv6-osoitteet, joissa ylimmät 96 bittiä ovat "0" ja IPv4-osoite sisältyy alimpaan 32 bittiin)
IPv4-yhdistetyt osoitteet (IPv6-osoitteet, joissa ylimmät 96 bittiä ovat "0:0:0:0:ffff:" ja IPv4-osoite sisältyy alimpaan 32 bittiin)
 <Etuliitteen pituus>
Verkko-osoitteen jakson pituutta voidaan muuttaa.
 <Oletusreitittimen osoite>
Valitse <Oletusreitittimen osoite> ja kirjoita osoite. Seuraavia osoitteita ei voi käyttää.
Osoitteet, jotka alkavat kirjaimilla "ff" (multicast-osoitteet).
Osoitteet, joissa on vain "0"
Jos et määritä osoitetta, jätä sarake tyhjäksi.
Tilallisen osoitteen asettaminen
1
Valitse <Käytä DHCPv6:tta>.
2
Valitse <Kyllä>  <OK>.
Valitse <Kyllä> kohdassa <Hae vain tilalliseen osoitten etuliite>, kun haluat hakea vain tilallisen osoitteen alkuosan DHCP-palvelimelta DHCPv6:n avulla. <Hae vain tilalliseen osoitten etuliite>
5
Valitse  (Asetukset/Tallennus) <Kyllä>.

Yhteystestin suorittaminen IPv6-osoitteelle

Kun laite on liitetty oikein, Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen kirjautumisikkuna näkyy tietokoneessa (Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen). Jos sinulla ei ole tietokonetta tarkistamista varten, varmista, että yhteys on muodostettu oikein seuraavalla tavalla.
 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>  <IPv6-asetukset>  <PING-käsky>  Kirjoita minkä tahansa muun käytössä olevan laitteen osoite tai isäntänimi  <Aloita>
Kun laite on yhdistetty oikein, <Vastaus isäntäkoneelta.> -viesti tulee näkyviin.
Vaikka IP-osoitteet on asetettu oikein, jos laite on kytketty keskittimeen, laite ei ehkä saa yhteyttä verkkoon. Jos näin käy, viivästytä laitteen yhdistämisen alkua ja tee yhteys uudelleen. Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen
9HRC-053