Vianmääritys

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, lue tämä luku, ennen kuin kysyt asiasta käyttämältäsi jälleenmyyjältä tai huoltoedustajalta.

Mitä ongelma koskee?

Kun paperi- tai niittitukos* tapahtuu

Paperi- ja niittitukosten* poistamista koskevat menettelyt kuvataan kohdassa Tietoja laitteesta.
* Vain koneissa, joissa on niittaustoiminto
9HRC-0XH