Laite ei toimi

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin kysyt asiasta käyttämältäsi jälleenmyyjältä tai huoltoedustajalta.

Tarkista ensin

Onko kosketusnäytössä viesti?

Kun laitteen käytössä ilmenee virhe tai ongelma, kosketusnäytössä näkyy viesti.
Ilmoitus tai numero, jonka alussa on "#" (virhekoodi) tulee esiin

Onko päävirran merkkivalo sammunut?

Jos päävirran merkkivalo ei syty, vaikka virtakytkin on kytketty päälle, tarkista virtapistoke.

Onko laite lepotilassa?

Kun laite on lepotilassa, kosketusnäyttö sammuu. Peruuta lepotila koskettamalla kosketusnäyttöä.
Kun laitteessa on pystykäyttöpaneeli,  (Tehonsäästö) syttyy lepotilassa. Peruuta lepotila valitsemalla (Tehonsäästö).

Onko laite yhdistetty tietokoneeseen oikein?

Tarkista laitteen ja tietokoneen välinen verkkoyhteys.
Verkkoympäristön asetukset

Laite ei vastaa tietokoneen toimintoihin

Käynnistä laite uudelleen.

Jos laite ei vastaa, vaikka sen virta on päällä, sammuta virta (Laitteen virran katkaiseminen). Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla, odota vähintään 10 sekuntia sen jälkeen, kun päävirran merkkivalo sammuu, ja kytke sitten laitteeseen virta uudelleen (Laitteen käynnistäminen).

Tarkista, että ajuri on asennettu oikein.

Tietoja ajurin asettamisesta on kohdassa Ajurien asentaminen.

Tarkista, että laitteen IP-osoite on oikea.

Tarkista IP-osoiteasetukset ja muuta ne, jos ne ovat virheelliset. Lisätietoja asetuksista on kohdassa Määritys asetusoppaan avulla.

Todennusnäyttö (kirjautumisnäyttö) on näkyvissä

Kirjaudu sisään rekisteröitynä käyttäjänä.

Kun todennusnäyttö (kirjautumisnäyttö) on näkyvissä, sinun on kirjauduttava sisään rekisteröitynä käyttäjänä, jotta voi jatkaa laitteen käyttöä.
Laitteeseen kirjautuminen
9HRC-0XJ