De verzendfuncties voor faxen beperken

U kunt verschillende beperkingen instellen voor het verzenden van faxen, waardoor verzendfouten en lekken van gegevens aan derden kan worden voorkomen. Beheerdersbevoegdheden zijn nodig om deze instellingen te kunnen configureren.

Faxnummers voor verzending bevestigen

U kunt gebruikers verplichten een faxnummer voor verzending van de fax ter bevestiging tweemaal in te voeren om kiezen van verkeerde nummers te voorkomen. Deze instelling kan ook worden geconfigureerd met apparaatbeheerdersbevoegdheden.
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Faxinstellingen>  <Bevestig ingevoerde faxnummer>  <Aan>  <OK>

Faxen vanaf een computer beperken

U kunt instellen dat gebruikers geen faxen mogen versturen vanaf een computer (Faxen versturen vanaf uw computer). Deze instelling kan ook worden geconfigureerd met apparaatbeheerdersbevoegdheden.
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Faxinstellingen>  <Verzending via faxstuurprogramma toestaan>  <Uit>  <OK>

Een bevestigingsscherm voor faxbestemmingen weergeven

U kunt de machine zo instellen dat een bevestigingsscherm wordt weergegeven bij verzending naar een faxbestemming. Dat helpt verzendfouten bij het faxen te voorkomen.
 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Faxinstellingen>  <Controleer vr verzending wnnr faxbest. is opgegeven>  <Aan>  Selecteer <Alleen voor groepsverz.> of <Alle>  <OK>  (Instellingen/Registratie)  (Instellingen/Registratie)  <Toepassen gew. inst.>  <Ja>
<Alleen voor groepsverz.> en <Alle> kunnen niet worden geselecteerd als groepsverzending is beperkt (Groepsverzending beperken).
Wanneer de functie voor het bevestigen van het faxnummer voor verzending (Faxnummers voor verzending bevestigen) is ingeschakeld, wordt het bevestigingsscherm niet weergegeven als er maar één bestemming is.

Groepsverzending beperken

U kunt de functie voor groepsverzending beperken, waarmee gebruikers een fax achter elkaar naar meerdere ontvangers kunnen verzenden.
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Faxinstellingen>  <Beperk groepsverz. als faxbestemming is opgegeven>  <Aan>  <OK>  (Instellingen/Registratie)  (Instellingen/Registratie)  <Toepassen gew. inst.>  <Ja>

Verzenden vanuit logboek beperken

U kunt verbieden dat gebruikers een eerdere gebruikte bestemming uit het logboek kunnen opgeven. Nadat u deze instelling hebt geconfigureerd, kunnen eerder gebruikte bestemmingen bij het faxen niet worden geselecteerd uit het logboek.
 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Algemene instellingen>  <Beperk opnieuw verzenden vanuit logboek>  <Aan>  <OK>
9HS7-0J8