De instellingen afzonderlijk importeren/exporteren

U kunt specifieke instellingen selecteren om te importeren of te exporteren, zoals adressenlijsten in het adresboek of printerinstellingen. Beheerdersbevoegdheden zijn nodig om deze bewerkingen uit te voeren.
Voor informatie over het bewerken van een CSV-adresboekbestand om te importeren raadpleegt u Adresboekitems.

De instellingen afzonderlijk exporteren

1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Data Management] en selecteer de instellingen die u wilt exporteren.
Bij het exporteren van adressenlijsten
Bij het exporteren van apparaatinstellingen (doorzendinstellingen, adresboek, verzendfunctie favorieteninstellingen)
Bij het exporteren van favorieten bij Webtoegang
Bij het exporteren van printerinstellingen
Bij het exporteren van papiergegevens
4
Klik op [Start Exporting].
5
Volg de aanwijzingen op het scherm om aan te geven waar de gegevens moeten worden opgeslagen.

Instellingen afzonderlijk importeren

1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Data Management] en selecteer de instellingen die u wilt importeren.
Bij het importeren van adreslijsten
Bij het importeren van apparaatinstellingen (doorzendinstellingen, adresboek, verzendfunctie favorieteninstellingen)
Bij het importeren van favorieten bij Webtoegang
Bij het importeren van printerinstellingen
Bij het importeren van papiergegevens
4
Klik op [Start Importing]  [OK].
De machine moet worden herstart afhankelijk van de instellingen die u wilt importeren. Herstarten van de machine
9HS7-0K8