<Adresboek op afstand ophalen>

Geef de instellingen op voor het ophalen van een extern adresboek.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item gemarkeerd met een sterretje (*)
Verschijnt alleen als uw machine een faxfunctie heeft.

<Adresboek ophalen>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>  <Adresboek op afstand ophalen>
U kunt opgeven of u het adresboek van een andere machine in het netwerk wilt gebruiken als extern adresboek.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Adresboek ophalen>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Adresboek serveradres op afstand>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>  <Adresboek op afstand ophalen>
U kunt het IP-adres of de hostnaam van een apparaat opgeven waarmee het externe adresboek op afstand wordt geopend. Het IP-adres kan met IPv4 of IPv6 worden opgegeven.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Adresboek serveradres op afstand>
Het IP-adres of de hostnaam opgeven
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Communicatie timeout>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>  <Adresboek op afstand ophalen>
U kunt de communicatietime-out instellen. Wanneer een apparaat waarmee een externe adresboek wordt geopend, niet reageert binnen de opgegeven tijd, stopt de machine met pogingen om externe bestemmingen uit het apparaat te halen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Communicatie timeout>
15 tot 30 tot 120 sec.
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Aanpassing automatische selectie fax TX-lijn> *

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>  <Adresboek op afstand ophalen>
U kunt instellen of de faxlijn automatisch moet worden geselecteerd in plaats van de lijn die voor de bestemming is geregistreerd, bij het verzenden van een fax naar een bestemming uit een extern adresboek.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Aanpassing automatische selectie fax TX-lijn>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
9HS7-0W2