<Instellingen Papieruitvoer>

Geef de instellingen voor papieruitvoer op die gemeenschappelijk zijn voor alle functies.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item gemarkeerd met een sterretje (*)
Verschijnt alleen als u de optie hebt geïnstalleerd.

<Output Tray Settings> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt de uitvoerlade instellen voor elke functie. Het opvangblad voor bedrukt papier opgeven
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen opvangblad>
<Blad A>: <Kopie>, <Toegang opgeslagen bestanden>, <Printer>, <Ontvangen>, <Overige>, <IP Fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Blad B>: <Kopie>, <Toegang opgeslagen bestanden>, <Printer>, <Ontvangen>, <Overige>, <IP Fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Blad C>: <Kopie>, <Toegang opgeslagen bestanden>, <Printer>, <Ontvangen>, <Overige>, <IP Fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Blad D>*1: <Kopie>, <Toegang opgeslagen bestanden>, <Printer>, <Ontvangen>, <Overige>, <IP Fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
Ja
Ja
Ja
Nee
A
Settings/Registration Basic Information
*1 Wordt mogelijk niet weergegeven op sommige modellen.

<Hoog volume stapel mode> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Als uw machine meerdere uitvoerbladen heeft en is uitgevoerd met een finisher, kunt u de instellingen voor bladtoewijzing aanpassen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Hoog volume stapel mode>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als <Hoog volume stapel mode> is ingesteld op <Aan>, wordt de uitvoervolgorde voor Lade B ingesteld op <1>, waardoor een prioriteit naar Lade B niet kan worden gewijzigd.
Als <Hoog volume stapel mode> wordt gewijzigd van <Aan> in <Uit>, wordt de uitvoervolgorde niet gewijzigd. <Output Tray Settings>
De <Hoog volume stapel mode> kan niet worden ingesteld terwijl u bezig bent met kopiëren of afdrukken.
Als de <Modus beperkte functies> voor een finisher op <Aan> is ingesteld, is de <Hoog volume stapel mode> niet beschikbaar.
Als een Afwerken-modus is ingesteld, zullen de uitvoerbladen omlaag bewegen terwijl de stapel papier toeneemt in aantal en dikte. Zodra het uitvoerblad de max. capaciteit heeft bereikt, worden de volgende afdrukken automatisch via het volgende beschikbare blad uitgevoerd. Indien alle beschikbare bladen de max. capaciteit hebben bereikt, stopt het afdrukken tijdelijk. Verwijder al het uitgevoerde papier van de bladen. De bladen bewegen weer omhoog en het afdrukken wordt hervat.

<Opdrachten verschuiven> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Hiermee kunt u de uitvoer voor elke opdracht verplaatsen wanneer achtereenvolgens meerdere opdrachten worden afgedrukt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Opdrachten verschuiven>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Jobs>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Hiermee kunt u het opgegeven papier plaatsen bij het begin van elke opdracht als achtereenvolgens meerdere opdrachten worden afgedrukt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Opdrachtscheiding tussen opdrachten>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Wijzigen> (Selecteer de papierbron)
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Hiermee kunt u het opgegeven papier invoegen voor elk aantal kopiesets om de sets te scheiden. Als u dit instelt, wordt er papier ingevoegd wanneer u afdrukt met Sorteren (Paginavolgorde), Verschuiven of Nieten.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Opdrachtscheiding tussen kopieën>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopieën> (1 tot 10 tot 9999)
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Wijzigen> (Selecteer de papierbron)
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
In de volgende gevallen kunt u geen opdrachtscheidingsbladen invoegen tussen kopiesets: Merk op dat de beschikbare functies en papieren verschillen afhankelijk van uw model en de geïnstalleerde opties.
Als u de modus Groeperen, Boekje, Rugnieten of Vouwen gebruikt.
Als u tabbladpapier gebruikt.

<Versch. papierformaten voor opvangblad> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt andere papierformaten uitvoeren naar hetzelfde opvangblad van de finisher.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Versch. papierformaten voor opvangblad>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als zowel de modus Verschillende orig.formaten als de modus Nieten zijn ingesteld, worden de afdrukken gesorteerd en geniet, ongeacht de instellingen bij Verschillende papierformaten.
Als u <Versch. papierformaten voor opvangblad> instelt op <Uit>, stopt het afdrukken mogelijk wanneer de melding <Verwijder het papier van het opvangblad.> verschijnt. Om het afdrukken te hervatten, verwijdert u al het papier van het opvangblad.
Zelfs als u <Versch. papierformaten voor opvangblad> instelt op <Uit>, kunnen verschillende papierformaten naar hetzelfde opvangblad worden uitgevoerd als zich slechts een geringe hoeveelheid papier in het opvangblad bevindt.

<Uitlijning uitvoerpap. (verschillende breedtes)> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt selecteren om het uitvoerpapier uit te lijnen op de papierbreedte wanneer papier met diverse breedten wordt gebruikt voor afdrukken.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Uitlijning uitvoerpap. (verschillende breedtes)>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als u papier gebruikt dat kleiner is dan STMTR, kan het uitvoerpapier niet worden uitgelijnd.
Als u <Uitlijning uitvoerpap. (verschillende breedtes)> instelt op <Aan>, onderbreekt de machine de afdrukopdracht automatisch wanneer papier met diverse breedten wordt uitgevoerd zodat u het uitvoerpapier kunt verwijderen.
Wanneer <Uitlijning uitvoerpap. (verschillende breedtes)> is ingesteld op <Aan>, stopt het afdrukken tijdelijk als alle beschikbare opvangbladen hun stapellimiet hebben bereikt. Als u het uitgevoerde papier uit de bladen haalt, bewegen de bladen omhoog en wordt het afdrukken hervat.
Zelfs wanneer <Uitlijning uitvoerpap. (verschillende breedtes)> is ingesteld op <Uit>, kunt u uitvoerpapier uitlijnen als u papier met dezelfde breedte gebruikt.

<Geforc. uitv. niet-verw. tabbl.pap.>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt instellen of u het tabbladpapier dat niet is gebruikt, geforceerd wilt uitvoeren.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geforc. uitv. niet-verw. tabbl.pap.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als <Geforc. uitv. niet-verw. tabbl.pap.> is ingesteld op <Aan>, zal de extra hoeveelheid tabbladen die niet nodig waren voor de opdracht worden uitgevoerd uit de machine.
Voorbeeld: Als het aantal tabs is ingesteld op <5> en de machine schat dat voor de afdrukopdracht zeven vellen tabbladpapier nodig zijn, dient u twee sets tabbladen gereed te houden met elk 5 tabbladen (10 in totaal). Als de machine slechts zeven tabbladen gebruikt, blijven drie tabbladen achter.

<Actie bij te veel vellen om te nieten> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
U kunt de gewenste procedure opgeven wanneer er te veel vellen zijn om te nieten.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Actie bij te veel vellen om te nieten>
<Hoek/Dubbel>: <Afdrukken zonder nieten>, <Afdrukken annuleren>
<Rugnieten>: <Afdrukken zonder nieten>, <Afdrukken annuleren>
<Eco (zonder nietjes)>: <Afdrukken zonder nieten>, <Afdrukken annuleren>
Ja
Ja
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
Voor informatie over afdrukken met nieten raadpleegt u Afwerken met het nietapparaat.

<Verschuiven inschakelen vr afdr.opdrachten met 1 vel> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Instellingen Papieruitvoer>
Door <Aan> op te geven in deze instelling, kunt u afdruktaken met één vel uitvoeren met verschuiving van vellen in de volgende situaties:
Verschuiving wordt opgegeven wanneer een taak is ontvangen
Afdrukken van meerdere kopieën wordt opgegeven wanneer een taak is ontvangen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verschuiven inschakelen vr afdr.opdrachten met 1 vel>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is uitgeschakeld voor kopieeropdrachten.
9HS7-0S5