DNS-instellingen doorvoeren

De DNS-server is een computer die de namen van apparaten (domeinnamen) op het internet omzet in IP-adressen. Er zijn wereldwijd veel DNS-servers op het internet. Ze werken met elkaar samen om domeinnamen met IP-adressen overeen te laten stemmen. In dit gedeelte worden de stappen beschreven voor het instellen van het DNS-serveradres, hostnaam en domeinnaam van de machine. U kunt de machine ook zo instellen dat een automatische update wordt uitgevoerd als de overeenstemming tussen de hostnaam en het IP-adres is gewijzigd. Als u DNS instelt in een IPv6-omgeving, controleert u eerst of IPv6-adressen kunnen worden gebruikt (Een IPv6-adres instellen). Daarnaast kunt u overeenstemming met een IP-adres bereiken door de hostnaam via een DHCP-server te verwerven zonder de hostnaam handmatig op de machine in te voeren.

DNS-instellingen doorvoeren

1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Voorkeuren> <Netwerk>  <TCP/IP-instellingen>  <DNS-instellingen>.
3
Geef een DNS-serveradres op.
1
Druk op <Instellingen DNS-serveradres>.
2
Voer de noodzakelijke instellingen uit.
Voer in overeenstemming met uw omgeving een IP-adres van de DNS-server in.
Neem voor meer informatie over de instellingen contact op met uw provider of netwerkbeheerder.
<IPv4>
Druk op <Primaire DNS server> en voer een IPv4-adres van de DNS-server in.
Als er een tweede DNS-server is, voer dan ook het IP-adres daarvan in. Als u geen tweede DNS-server instelt, voert u "0.0.0.0" in.
<IPv6>
Druk op <Primaire DNS server> en voer een IPv6-adres van de DNS-server in. U kunt geen adressen invoeren die beginnen met "ff" (multicast-adres), adressen die alleen uit "0" bestaan of adressen van lokale koppelingen.
Als er een tweede DNS-server is, voer dan ook het IP-adres daarvan in. U kunt geen adressen invoeren die beginnen met "ff" (multicast-adres), adressen die alleen uit "0" bestaan of adressen van lokale koppelingen. Deze kolom kan leeg blijven.
3
Druk op <OK>.
4
Geef de hostnaam en domeinnaam van de machine op.
1
Druk op <Instellingen DNS hostnaam/domeinnaam>.
2
Voer de noodzakelijke instellingen uit.
<IPv4>
Druk op <Hostnaam> en voer met de alfanumerieke tekens een hostnaam in van de machine die u op de DNS-server wilt registreren.
Druk op <Domeinnaam> en voer met de alfanumerieke tekens de domeinnaam in die bij de machine hoort (voorbeeld: voorbeeld.com).
<IPv6>
Om de host- en domeinnaam zo in te stellen dat ze gelijk zijn aan IPv4, drukt u op <Aan> bij <Gebruik dezelfde hostnaam/domeinnaam als IPv4>. Om andere instellingen dan voor IPv4 op te geven, drukt u op <Uit>.
Om de hostnaam die afwijkt van IPv4 in te stellen, drukt u op <Hostnaam> en voert u met de alfanumerieke tekens de hostnaam in van de machine die u op de DNS-server wilt registreren.
Om de domeinnaam die afwijkt van IPv4 in te stellen, drukt u op <Domeinnaam> en voert u met de alfanumerieke tekens de domeinnaam in die bij de machine hoort. (Voorbeeld: voorbeeld.com).
Als u <Gebruik DHCPv6> instelt op <Aan> voor de instellingen van het stateful adres (Een IPv6-adres instellen), wordt de handmatig geconfigureerde domeinnaam overschreven. Als u <Gebruik dezelfde hostnaam/domeinnaam als IPv4> instelt op <Aan>, wordt de domeinnaam gebruikt die bij de DHCPv6-server is opgehaald.
3
Druk op <OK>.
5
Stel automatische updates voor overeenstemming in.
1
Druk op <Instellingen DNS dynamische update>.
2
Voer de noodzakelijke instellingen uit.
<IPv4>
Om de gegevens automatisch bij te werken wanneer overeenstemming tussen de hostnaam en het IP-adres is gewijzigd in een omgeving zoals DHCP, drukt u op <Aan> bij <DNS dynamische update>.
<IPv6>
Om de gegevens automatisch bij te werken wanneer overeenstemming tussen de hostnaam en het IP-adres is gewijzigd in een omgeving zoals DHCP, drukt u op <Aan> bij <DNS dynamische update>.
Schakel <Aan> in bij het adres dat u wilt registreren als een DNS-server bij <Registreer stateless adres>/<Registreer handmatig adres>/<Registreer stateful adres>. Merk op dat het niet mogelijk is om automatisch bij te werken als alles op <Uit> is ingesteld.
3
Druk op <OK>.
6
Geef de mDNS-instellingen op.
1
Druk op <mDNS-instellingen>.
2
Voer de noodzakelijke instellingen uit.
<Gebruik IPv4 mDNS>
Als u de DNS-functie wilt inschakelen in een omgeving zonder een DNS-server, drukt u op <Aan>.
Druk op <mDNS naam> en geef een mDNS-naam naar keuze op in alfanumerieke tekens.
<Gebruik IPv6 mDNS>
Als u de DNS-functie wilt inschakelen in een omgeving zonder een DNS-server, drukt u op <Aan>.
Als u dezelfde instellingen als IPv4 wilt gebruiken voor de mDNS-naam, drukt u op <Aan> voor <Gebruik zelfde mDNS-naam als IPv4>. Als u andere instellingen wilt gebruiken, drukt u op <mDNS naam> en geeft u een mDNS-naam naar keuze op in alfanumerieke tekens.
Als u <Gebruik IPv4 mDNS> instelt op <Aan>, zal de machine niet naar een volledige Sluimermodus gaan.
Als u <Gebruik IPv6 mDNS> instelt op <Aan>, zal de machine niet naar een volledige Sluimermodus gaan.
3
Druk op <OK>.
7
Druk op  (Instellingen/Registratie) <Ja>.

Een DHCP-server gebruiken

U kunt een hostnaam ophalen bij de DHCP-server.
De instelling "Instellingen DHCP-opties" is alleen van toepassing op de hoofdlijn.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen> <IPv4-instellingen> of <IPv6-instellingen> <Instellingen DHCP-opties>.
3
Voer de noodzakelijke installatie uit.
Sommige items worden misschien niet weergegeven bij <IPv6-instellingen>.
<Hostnaam opvragen>
Om een hostnaam via de DHCP-server te verwerven, drukt u op <Aan>.
<DNS dynamische update>
Om de DHCP-server zonder de machine automatisch gegevens te laten bijwerken over overeenstemming tussen de IP-adressen en de hostnamen, drukt u op <Aan>.
<DNS-serveradres verkrijgen>
Om het IP-adres van de DHCP-server te verwerven, drukt u op <Aan>.
<Domeinnaam verkrijgen>
Om een domeinnaam via de DHCP-server te verwerven, drukt u op <Aan>.
<WINS-serveradres ophalen>
Om een domeinnaam via de WINS-server te verwerven, drukt u op <Aan>.
<SMTP-serveradres ophalen>
Om een domeinnaam via de SMTP-server te verwerven, drukt u op <Aan>.
<POP-serveradres ophalen>
Om een domeinnaam via de POP-server te verwerven, drukt u op <Aan>.
4
Druk op <OK>.
5
Druk op  (Instellingen/Registratie) <Ja>.
9HS7-058