Problemen met faxen

Er kunnen geen faxen worden verzonden of doorgezonden.

Als u geen faxen kunt verzenden

Bel de bestemmingsfax van de machine om te controleren of de telefoonlijn op de verkeerde plaats is aangesloten.
Als de kiestoon van de telefoonlijn niet te horen is
De modulaire kabel (telefoonlijn voor faxen) is niet aangesloten of verkeerd aangesloten. Controleer de modulaire kabel en sluit deze op de juiste plaats aan.
Onderdelen en de bijbehorende functies
Als er een spraakgids wordt afgespeeld of als de machine geen verbinding kan maken met de doelfaxmachine (u hoort de faxtoon niet)
Er kan een probleem zijn met de andere partij, of met de serviceprovider. Neem contact op met de andere partij.

Als er geen faxen kunnen worden doorgezonden

Controleer de doorzendbestemming die is geregistreerd in het adresboek of onder de snelkiestoets, en wijzig deze zo nodig.
De opgeslagen bestemmingen in het adresboek bewerken
De geregistreerde bestemmingen onder snelkiestoetsen bewerken

Als u een optische lijn of een IP-telefoonlijn gebruikt

Er kunnen communicatiefouten optreden, afhankelijk van de lijnkwaliteit. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. U kunt communicatiefouten mogelijk beperken door de transmissiesnelheid te verlagen in  (Instellingen/Registratie) <TX startsnelheid>. U kunt de transmissiesnelheid voor elke bestemming ook instellen via de voorkeuren voor het adresboek of de snelkiestoetsen.
<TX startsnelheid>
Bestemmingen registreren in het adresboek
U kunt ook <Autom. comm.snelheid aanpassen bij gebruik VoIP> gebruiken om de communicatiesnelheid te beperken om fouten te verminderen.
<Autom. comm.snelheid aanpassen bij gebruik VoIP>

Kan geen faxen ontvangen.

Heeft de machine voldoende geheugen vrij?

Verwijder onnodige documenten uit het geheugen van de machine.
Ontvangen documenten in de machine opslaan (Ontvangst in geheugen)

Controleer het nummer dat wordt voorafgegaan door "#" en bekijk de juiste maatregel.

Als het ontvangen of verzenden van faxen mislukt, verschijnt een nummer (foutcode) voorafgegaan door "#" op het aanraakscherm of in een communicatiebeheerrapport. U kunt aan de hand van de foutcode de vereiste maatregelen bekijken.
Maatregelen voor elke foutcode
9HS7-0XR