Przełączanie języka ekranu

Użytkownik może zmienić układ języka i klawiatury wyświetlany na ekranie dotykowym. Jeżeli wymagana jest częsta zmiana języka, wygodniej jest wykorzystać przycisk <Przełączanie Języka/Klawiatury>. Aby wyświetlić ten przycisk na ekranie dotykowym, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

Przełączanie wyświetlanego języka i układu klawiatury

1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Ustawienia wyświetlacza>  <Przełączanie Języka/Klawiatury>.
3
Wybierz język z listy i naciśnij na <OK>.
W przypadku niektórych języków można zmienić układ klawiatury. Po wybraniu języka naciśnij <Ustaw>, wybierz typ układu i naciśnij przycisk <OK>.

Wyświetlanie przycisku <Przełączanie Języka/Klawiatury> na ekranie dotykowym

1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości>  <Ustawienia wyświetlacza> <Wyświetl przycisk przełączania języka/klawiatury>.
3
Naciśnij <Włącz>  <OK>.
Jeżeli ustawisz <Włącz>,  zostanie wyświetlone w dolnej części ekranu dotykowego. Możesz przełączyć aktualnie wyświetlany język na inny, naciskając przycisk <Przełączanie Języka/Klawiatury> i wybierając żądany język z listy. Na koniec naciśnij przycisk <OK>.
Możesz zmienić wyświetlany język dla każdego zalogowanego użytkownika. Personalizowanie wyglądu wyświetlacza i sposobu działania urządzenia
9HS8-06K