Kopiowanie kilku oryginałów na jednym arkuszu (N na 1)

Możliwe jest skopiowanie kilku stron oryginałów na pojedynczym arkuszu. Ta funkcja umożliwia kopiowanie z wykorzystaniem mniejszej ilości papieru, niż liczba stron oryginału.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij <N na 1>.
5
Wybierz sposób ułożenia stron i wybierz rozmiar oryginału wraz z rozmiarem papieru do kopiowania.
Wybierz ile stron ma być ułożonych na pojedynczym arkuszu papieru. Możesz również zmienić kolejność ułożonych w ten sposób stron.
Aby wykonywać dwustronne kopie albo skanować dwustronne oryginały w celu uzyskania jednostronnych kopii, naciśnij opcję <Ustawienia Dwustronne>. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ustawienia, patrz 2-stronne kopiowanie w punkcie 4 dla Podstawowe działania związane z kopiowaniem.
Naciśnięcie przycisku <Zmień> w obszarze <Rozm.Oryginału> umożliwia wybór rozmiaru oryginału, zaś naciśnięcie przycisku <Zmień> w obszarze <Rozmiar Papieru> umożliwia wybór rozmiaru papieru.
6
Naciśnij <OK>  <Zamknij>.
7
Naciśnij przycisk  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Oryginały muszą być tego samego formatu.
W przypadku ustawienia opcji <N na 1>, <Przesunięcie> zostaje automatycznie wybrane ustawianie <Środek>.
9HS8-07R