Wydajne kopiowanie

Możesz oszczędzać papier dzięki kopiowaniu kilku oryginałów na jednym arkuszu albo sprawdzeniu wyników kopiowania przed wykonaniem wszystkich kopii. Możesz również zwiększyć wydajność, ustawiając różne rozmiary oryginałów do kopiowania razem albo łącząc oryginały zeskanowane z różnymi ustawieniami w celu skopiowania ich jednocześnie.
9HS8-07L