Kopiowanie oryginałów o różnych formatach (Oryginały o różnych formatach)

Możesz umieścić dokumenty o różnych rozmiarach w podajniku i zeskanować je jednocześnie. Możesz wyeliminować konieczność wyboru papieru i ponownego umieszczania oryginału.
Jednakże użytkownik jest ograniczony do danych kombinacji formatów oryginałów przeznaczonych do skanowania. Skanowanie z wykorzystaniem nieprawidłowej kombinacji może uszkodzić oryginały lub doprowadzić do zacięcia papieru. Specyfikacja sprzętowa
Nie należy łączyć ze sobą oryginałów o różnej gramaturze i rodzaju papieru, gdyż może to skutkować uszkodzeniem oryginałów lub zacięciem papieru.
Nie można łączyć wszystkich poniższych trybów jednocześnie.
<Oryginały o róż. formacie>
<Przesunięcie>
<Wybierz Papier>:<Aut.>
1
Umieść oryginały w podajniku. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij <Oryginały o róż. formacie>.
5
Naciśnij <Zamknij>.
6
Naciśnij przycisk  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Jeżeli opcja <Oryginały o róż. formacie> jest włączona dla kopiowania, każdy oryginał zostanie wydrukowany na papierze o optymalnym formacie. Jeżeli chcesz skopiować wszystkie oryginały na papierze o tym samym rozmiarze albo skopiować jednostronne oryginały o różnym rozmiarze w formie dwustronnej, określ papier za pomocą opcji <Wybierz Papier>. Jeżeli nie określisz opcji <Wybierz Papier>, wyprowadzany papier nie będzie zszywany prawidłowo.
9HS8-07U