Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG

Format papieru/gramatura/rodzaj
Formaty papieru
Papier dostępny dla jednostki głównej (Obsługiwane formaty papieru)*1*2
Gramatura papieru
52 g/m2 do 350 g/m2
Rodzaj papieru
Papier dostępny dla jednostki głównej (Obsługiwane typy papieru)
Pojemność tacki
(Tacka A)
Tryb Bez układania/Układanie/Grupowanie/Przesunięcie
80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m² Wspólne specyfikacje
1 000 arkuszy (albo stos o wysokości 147 mm)
Koperty
Kakugata 2: 300 arkuszy (albo stos o wysokości 130 mm)
Inna niż Kakugata 2: 150 arkuszy (albo stos o wysokości 130 mm)
Papier długi (gdy zamocowane jest wyposażenie Long Sheet Tray-B)
487,8 mm do 762,0 mm
64 g/m² do 79 g/m²: 100 arkuszy
80 g/m² do 150 g/m²: 50 arkuszy
151 g/m² do 300 g/m²: 25 arkuszy
Papier długi (gdy zamocowane jest wyposażenie Finisher Long Sheet Catch Tray-B)
487,8 mm do 762,0 mm
52 g/m² do 150 g/m²: 300 arkuszy
151 g/m² do 300 g/m²: 150 arkuszy
762,1 mm do 1 300 mm: 10 arkuszy
Tryb Składania na trzy (Z) (jeżeli Paper Folding Unit-K jest podłączony).
A3, B4 i 11" x 17": 30 arkuszy
Tryb Składania na pół (jeżeli Paper Folding Unit-K jest podłączony).
A4R i LTRR: 50 arkuszy
Pojemność tacki
(Tacka B)
Tryb Bez układania/Układanie/Grupowanie/Przesunięcie
Przy włączonym trybie dużego stosu papieru <Wyłącz>:
A4, B5, LTR i EXEC: 2 000 arkuszy (albo stos o wysokości 285 mm)
Wszystkie inne kombinacje: 1 000 arkuszy (albo stos o wysokości 147 mm)
Przy włączonym trybie dużego stosu papieru <Włącz>:
(Maksymalna pojemność układarki może się różnić, w zależności od typu papieru).
A4, B5, LTR i EXEC: 4 000 arkuszy (albo stos o wysokości 490 mm)
A4R, B5R i LTRR: 2 000 arkuszy (albo stos o wysokości 285 mm)
A3, B4, 11" x 17" oraz LGL: 1 500 arkuszy (albo stos o wysokości 216 mm)
330 mm x 483 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm: 1 000 arkuszy (albo stos o wysokości 147 mm)
Tryb Zszywanie
A4, B5, LTR, EXEC i 16K: 200 zestawów o wysokości 490 mm bądź łącznie 3 000 arkuszy
A4R, B5R, LTRR i 16KR: 200 zestawów lub stos o wysokości 285 mm lub całkowicie (2 000 arkuszy)
A3, B4, 11" x 17", LGL oraz 8K: 200 zestawów lub stos o wysokości 216 mm lub całkowicie (1 500 arkuszy)*3
Tryb Składania na trzy (Z) (jeżeli Paper Folding Unit-K jest podłączony).
A3, B4 i 11” x 17” : 30 arkuszy
Pojemność tacy na broszury
(wyłącznie Booklet Finisher-AG)
Ciągłe
Maks. wydajność zszywania/Dostępna wielkość zszywania *4
W narożu/podwójnie
A4, B5, LTR, EXEC oraz 16K (z wyłączeniem papieru powlekanego):
100 arkuszy (52 g/m² do 80 g/m²)
80 arkuszy (80,1 g/m² do 81,4 g/m²)
60 arkuszy (81,5 g/m² do 105 g/m²)
20 arkuszy (105,1 g/m² do 200 g/m²)
Tylko przedni/tylny arkusz okładki (ponad 200 g/m²)
A3, B4, A4R, B5R, 11” x 17”, LGL, LTRR, 8K oraz 16KR (z wyłączeniem papieru powlekanego):
50 arkuszy (52 g/m² do 81,4 g/m²)
30 arkuszy (81,5 g/m² do 105 g/m²)
10 arkuszy (105,1 g/m² do 200 g/m²)
Przedni/tylny arkusz okładki (ponad 200 g/m²)
A4, B5, LTR, EXEC oraz 16K (papier powlekany):
40 arkuszy (85 g/m² do 105,9 g/m²)
15 arkuszy (106 g/m² do 200 g/m²)
Grubość jest mniejsza niż 11 mm (w zależności od gramatury papieru i typu nośnika).
Gdy grubość arkusza okładki/tylnej okładki przekracza 300 g/m² i arkusz treści korzysta z błyszczącego papieru powlekanego: Liczba arkuszy treści zmniejszana jest poprzez odjęcie 10 arkuszy.
A3, B4, A4R, B5R, 11” x 17”, LGL, LTRR, 8K i 16KR (papier powlekany):
30 arkuszy (85 g/m² do 105,9 g/m²)
10 arkuszy (106 g/m² do 200 g/m²)
Przedni/tylny arkusz okładki (ponad 200 g/m²)
Grubość jest mniejsza niż 5,5 mm (w zależności od gramatury papieru i typu nośnika).
Arkusz okładki/tylnej okładki obejmuje 52 g/m² do 300 g/m²) 2 arkusze są uwzględnione w powyższej liczbie.
Dziurkowanie
(kiedy podłączony jest zespół dziurkacza)
Formaty papieru:
2/4 otwory:
2 otwory: A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5 i format niestandardowy (od 182,0 mm x 182,0 mm do 297,0 mm x 432,0 mm*5)
4 otwory: A3, B4, A4, B5, A5 i format niestandardowy (257,0 mm x 182,0 mm do 297,0 mm x 432,0 mm)
4 otwory: A3, B4, A4, B5, A5, 11" x 17", LTR, EXEC, 8K, 16K i format niestandardowy (257,0 mm x 182,0 mm do 297,0 mm x 432,0 mm)
Gramatura papieru: 52 g/m2 do 300 g/m2
Dziurkowanie: 2/4 otwory lub 4 otwory
Zszywanie na środku/Zaginanie *6
(wyłącznie Booklet Finisher-AG)
Format papieru
330 mm x 483 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR oraz format niestandardowy (195,0 mm x 270,0 mm do 330,2 mm x 487,7 mm)
Gramatura papieru
Gramatura stron z tekstem: 52 g/m² do 220 g/m²
Gramatura okładki: 64 g/m² do 300 g/m²*7
Liczba arkuszy dla zszywania zeszytowego (z wyłączeniem papieru powlekanego)
2 do 25 arkuszy (52 g/m² do 80,0 g/m²) (wliczając 1 okładkę do 300 g/m²)
2 do 15 arkuszy (80,1 g/m² do 105 g/m²) (wliczając 1 okładkę do 300 g/m²)
2 do 5 arkuszy (105,1 g/m² do 209 g/m²) (wliczając 1 okładkę do 300 g/m²)
2 do 4 arkuszy (209,1 g/m² do 220 g/m²) (wliczając 1 okładkę do 300 g/m²)
Liczba arkuszy dla zszywania zeszytowego (papier powlekany)
2 do 10 arkuszy (106 g/m² do 128 g/m²) (wliczając 1 okładkę do 300 g/m²)
2 do 5 arkuszy (128,1 g/m² do 209 g/m²) (wliczając 1 okładkę do 300 g/m²)
2 do 4 arkuszy (209,1 g/m² do 220 g/m²) (wliczając 1 okładkę do 300 g/m²)
Składanie zeszytowe
2 do 5 arkuszy (52 g/m² do 209 g/m²)
1 arkusz (52 g/m² do 300 g/m²)
Źródło zasilania
220–240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz, 8 A
Maksymalne zużycie energii
500 W lub mniej
Wymiary
(szer. x głęb. x wys.)
Staple Finisher-AG
800 mm (890 mm*, 1,136 mm**, 1,490 mm***) x 792 mm x 1,239 mm
Booklet Finisher-AG
800 mm (1,060 mm*, 1,136 mm**, 1,490 mm***) x 792 mm x 1,239 mm
* Po wysunięciu przedłużenia dodatkowej tacy
** Jeżeli Long Sheet Tray-B jest podłączona
*** Jeżeli Finisher Long Sheet Catch Tray-B jest podłączona
Waga
Staple Finisher-AG
W przybliżeniu 130 kg
Booklet Finisher-AG
W przybliżeniu 180 kg
Przestrzeń instalacyjna wraz z zespołem głównym
(szer. x głęb.)
Staple Finisher-AG
3040 mm x 937 mm (gdy dołączony jest Buffer Pass Unit, Paper Folding Unit-K, Document Insertion Unit-R i POD Deck Lite-C, a taca pomocnicza tacy wyjściowej jest rozszerzona)
Booklet Finisher-AG
3210 mm x 937 mm (gdy dołączony jest Buffer Pass Unit, Paper Folding Unit-K, Document Insertion Unit-R i POD Deck Lite-C, a taca pomocnicza tacy wyjściowej jest rozszerzona)
*1 Papier którego szerokość jest mniejsza niż 182,0 mm, nie może być wyprowadzany z Tacki B.
*2 Dostępny zakres papieru długiego wynosi od 210,0 mm x 487,8 mm do 330,2 mm x 1300 mm). Z dołączoną Long Sheet Tray-B, używanie papieru o długości 762 mm lub większej wymaga wsparcia papieru dłońmi.
*3 Papier powlekany: 1000 arkuszy (stos o wysokości 147 mm)
*4 W przypadku gdy dołączona jest standardowa kaseta na zszywki. (Maksymalna pojemność zszywania może się różnić, w zależności od typu i gramatury papieru).
*5 Papier o szerokości od 182,0 mm do 203,0 mm dostępny jest tylko dla papieru o długości od 257,0 mm do 270,0 mm.
*6 Maksymalna pojemność dla zszywania zeszytowego może się różnić w zależności od typu i gramatury papieru.
*7 W przypadku okładki wymagana gramatura papieru taka sama jak głównego dokumentu lub większa.
9HS8-042