O urządzeniu

Niniejszy rozdział dostarcza podstawowych informacji dotyczących korzystania z urządzenia, jak np. opis części i metod ładowania papieru. W sekcji tej znajdują się także informacje na takie tematy jak procedury konserwacji modułu głównego, rozwiązywanie problemów z blokowaniem się papieru lub zszywek, a także dane techniczne urządzenia.

Podzespoły oraz ich funkcje

W tej sekcji opisano zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia oraz ich funkcje.

Włączanie urządzenia

W tym rozdziale opisano sposób włączania i wyłączania urządzenia.

Umieszczanie oryginałów i ładowanie papieru

Sekcja ta opisuje w jaki sposób umieścić oryginały, które mają zostać zeskanowane oraz jak załadować papier do drukowania.

Konserwacja głównego modułu

W niniejszej części opisano czynności konserwacyjne i kontrolne dotyczące urządzenia, takie jak regularne czyszczenie i wymiana materiałów eksploatacyjnych.

Usuwanie zacięć papieru i blokowania się zszywek

W niniejszej części opisano jak należy postępować w przypadku zacięcia się papieru lub zablokowania zszywek w trakcie korzystania z urządzenia.

Opcje

Aby zwiększyć efektywność eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z opisem wyposażenia opcjonalnego.

Dane techniczne urządzenia

Niniejsza sekcja zawiera dane techniczne głównego zespołu i elementów opcjonalnych urządzeń.
9HS8-007