Side Guide Plate Fixing Bracket-A

Jeśli ten osprzęt zostanie podłączony do POD Deck Lite-C, będzie można kontrolować odchylenia podawania papieru, aby uzyskać wyższą precyzję wydruku.

Śruby montażowe

Służą do mocowania Side Guide Plate Fixing Bracket-A do POD Deck Lite-C.

Sworzeń pozycjonujący

Podczas montowania tabliczki rejestracyjnej na POD Deck Lite-C, umieść ten sworzeń w pasującym otworze.

Używając Side Guide Plate Fixing Bracket-A załaduj papier do POD Deck Lite-C

Do korzystania z Side Guide Plate Fixing Bracket-A wymagany jest POD Deck Lite-C. Aby uzyskać informacje na temat środków ostrożności i szczegółowych procedur użytkowania POD Deck Lite-C, patrz POD Deck Lite-C/Paper Deck Unit-E.
Zmieniając rozmiar papieru do użycia w POD Deck Lite-C, należy zmodyfikować zarejestrowane papiery i zamienić etykietę z rozmiarem papieru odpowiadającą nowemu nośnikowi. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zmiana formatu papieru dla POD Deck Lite-C.
Z Side Guide Plate Fixing Bracket-A możesz korzystać podczas ładowania papieru o rozmiarze A4R lub większym.
1
Otwórz zasobnik na papier.
1
Naciśnij przycisk otwierający.
2
Otwórz zasobnik na papier.
Wewnętrzny mechanizm podnoszenia automatycznie obniży się do położenia ładowania papieru.
W zależności od warunków użytkowania, otwarcie zasobnika na papier po naciśnięciu przycisku otwarcia może zająć nieco czasu.
2
Chwyć dźwignię i przesuń tylną krawędź elementu ustalającego w taki sposób, aby nie dotykała papieru, który ma być załadowany.
3
Wyjmij wszystkie załadowane arkusze papieru.
4
Po zamknięciu zasobnika na papier, naciśnij przycisk otwierania, aby otworzyć go ponownie.
Zamknięcie i otwarcie zasobnika na papier powoduje powrót mechanizmu podnoszenia do pozycji ładowania papieru.
5
Ściśnij dźwignię. Bez zwalniania dźwigni, przesunąć wewnętrzną i zewnętrzną płytkę zmiany formatu w taki sposób, aby nie dotykała papieru.
6
Załaduj papier.
1
Przygotuj stos papieru o wysokości około 20 mm.
2
Dosuń stos papieru do lewej ścianki zasobnika na papier.
7
Wyrównaj zewnętrzną i wewnętrzną płytkę zmiany formatu zgodnie ze stosowanym formatem papieru.
Przesuwając płytki zmiany rozmiaru, upewnij się, że stos papieru styka się z lewą ścianką zasobnika na papier.
Umieść dłoń na papierze, aby upewnić się, że jest równo i płasko ułożony. Jeśli tak nie jest, odległość pomiędzy płytkami zmiany rozmiaru jest za mała. Zmień położenie płytek.
8
Zamontuj Side Guide Plate Fixing Bracket-A na zasobniku na papier, wsuwając sworzeń pozycjonujący do odpowiedniego otworu.
9
Stań po lewej stronie wysuniętego zasobnika na papier i chwyć jedną z płytek zmiany rozmiaru, tak aby się nie poruszyła. Najpierw dokręć śrubę montażową po lewej (), a następnie po prawej ().
Pamiętaj, aby zacząć od śruby montażowej po lewej (). Jeśli zaczniesz od dokręcenia śruby po prawej (), płytka zmiany rozmiaru może się pochylić.
Dobrze dokręć obie śruby montażowe. Jeśli zostaną dokręcone ukośnie lub zbyt luźno, precyzja wydruku będzie niższa.
Po dokręceniu śrub montażowych, upewnij się, że stos papieru styka się z lewą ścianką zasobnika na papier.
Aby uzyskać jeszcze większą dokładność wydruku
1
Upewnij się, że stos papieru styka się z grzbietami lewej ścianki zasobnika na papier.
Upewnij się, że styka się z dwoma lub większą liczbą grzbietów.
2
Upewnij się, że stos papieru styka się z grzbietami wewnętrznych i zewnętrznych płytek zmiany rozmiaru.
Upewnij się, że ma styczność z jedną lub wieloma grzbietami każdej wewnętrznej i zewnętrznej płytki zmiany rozmiaru.
3
Jeśli pomiędzy stosem papieru, a grzbietem zewnętrznej płytki zmiany rozmiaru jest przerwa (przerwa () na rysunku), upewnij się, że mieści się w zakresie od 0,1 do 0,5 mm (co w przybliżeniu odpowiada grubości od jednego do pięciu arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m²).
Jeśli przerwa () jest większa niż 0,5 mm, ponownie wyreguluj odległość pomiędzy płytkami zmiany rozmiaru, luzując bliższą śrubę montażową, a następnie dokręcając ją ponownie, trzymając zewnętrzną płytkę zmiany rozmiaru, tak aby się nie poruszała.
Jeśli przerwa () jest mniejsza niż 0,1 mm, ponownie wyreguluj odległość pomiędzy płytkami zmiany rozmiaru, luzując bliższą śrubę montażową, a następnie dokręcając ją ponownie, trzymając zewnętrzną płytkę zmiany rozmiaru, tak aby się nie poruszała.
Po wyregulowaniu odległości pomiędzy płytkami zmiany rozmiaru, upewnij się, że stos papieru styka się już z dwiema lub większa liczbą grzbietów lewej ścianki zasobnika na papier.
10
Załaduj pozostały papier do zasobnika papieru.
W czasie ładowania papieru, upewnij się, że wysokość stosu nie przekracza 20 mm. Jeżeli wysokość stosu papieru przekracza wysokość 20 mm, krawędzie papieru mogą się wywinąć lub pomarszczyć, co może spowodować spadek jakości wydruku.
Upewnij się, że dodatkowy załadowany stos papieru poprawnie ułożył się na starym stosie.
11
Przesuń element ustalający tylnej krawędzi, aby zrównać go z rozmiarem załadowanego papieru.
Jeżeli element ustalający tylnej krawędzi nie jest prawidłowo wyrównany, może dojść do zablokowania papieru, może być pogorszona jakość obrazu lub wnętrze urządzenia może ulec zabrudzeniu. Należy się upewnić, że papier jest wkładany przy prawidłowym wyrównaniu elementu ustalającego tylnej krawędzi ze znacznikami formatu papieru znajdującymi się u góry i u podstawy szuflady bocznej.
12
Delikatnie wsuń szufladę, do momentu kiedy wskoczy na swoje miejsce.
Wewnętrzny mechanizm podnoszenia uniesie się i od tego momentu zasobnik będzie gotowy do rozpoczęcia drukowania.
9HS8-035