Papier blokuje się w Paper Folding Unit-K

Lokalizacje zablokowanego papieru są oznaczone numerami, takimi jak A2, tak jak pokazano na rysunku poniżej.
1
Otwórz przednią pokrywę.
2
Otwórz prowadnicę (A2).
3
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
4
Przekręć pokrętło (A3) i sprawdź, czy papier jest zakleszczony.
Obróć pokrętło (A3).
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
5
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w lewej prowadnicy (B2).
Wysuń zespół składania papieru (B1).
Otwórz prowadnicę (B2).
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Zamknij prowadnicę (B2).
6
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w prawej prowadnicy (B3).
Otwórz prowadnicę (B3).
Otwórz prowadnicę maksymalnie.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Zamknij prowadnicę (B3).
7
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w otworze wyjściowym.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Ponownie umieść moduł składania papieru (B1) w oryginalnej pozycji.
8
Zamknąć prowadnicę (A2) i przednią pokrywę.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
Jeżeli komunikat z informacją o zablokowaniu się papieru jest stale wyświetlany, otwórz prowadnicę wejściową znajdującą się nad pokrętłem (A3) za przednią pokrywą i sprawdź, czy wewnątrz nie pozostał jeszcze papier.

9HS8-02S