Papier blokuje się w zasobniku na papier/POD

1
Naciśnij i wysuń zasobnik na papier z urządzenia podstawowego.
Zasobnik na papier jest podłączony
Szuflada POD Lite jest podłączona
2
Sprawdź, czy papier zakleszczył się w bocznej części zasobnika na papier.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Zasobnik na papier jest podłączony
Szuflada POD Lite jest podłączona
3
Podłącz zasobnik na papier do urządzenia.
Upewnić się, że zasobnik na papier jest zamocowany do urządzenia.
Jeśli komunikat o zacięciu papieru nie jest już wyświetlany po podłączeniu zasobnika na papier, należy wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
4
Naciśnij przycisk , aby otworzyć zasobnik na papier.
Zasobnik na papier jest podłączony
Szuflada POD Lite jest podłączona
Otworzenie zasobnika na papier może nie być możliwe, jeśli urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Należy anulować tryb uśpienia przed otwarciem zasobnika na papier.
5
Sprawdź, czy papier jest zakleszczony.
Jeśli papier jest zakleszczony, delikatnie pociągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Zasobnik na papier jest podłączony
Szuflada POD Lite jest podłączona
Należy sprawdzić dokładnie, ponieważ papier może być zacięty w lokalizacji, którą trudno dostrzec.
6
Delikatnie zamknąć zasobnik na papier.
Należy w dalszym ciągu postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wznowić przerwaną operację lub kontynuować usuwanie zacięć papieru.
9HS8-02F