Usuwanie zablokowanych zszywek

Jeśli dojdzie do zablokowania zszywek, na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, lokalizacja zablokowanych zszywek i procedura rozwiązania problemu. Należy sprawdzić lokalizację zablokowanych zszywek na ekranie, a następnie postępować zgodnie ze wskazaną poniżej procedurą, aby usunąć zszywki. Aby uzyskać informacje na temat środków ostrożności, jakie należy podjąć podczas usuwania zablokowanych zszywek, patrz „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa”.
Kopie i wydruki mogą być wyprowadzane na wyposażenie opcjonalne podczas usuwania zablokowanych zszywek. Zachować ostrożność podczas obsługi zainstalowanego wyposażenia opcjonalnego.
Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy
Podczas usuwania zablokowanych zszywek należy upewnić się, że pokrywy i szuflady na papier urządzenia oraz wyposażenia opcjonalnego są zamknięte.
9HS8-02W