Narzędzie

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Inicjuj pamięć PCL>*1
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Inicjuj pamięć PS>*1
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Resetuj drukarkę>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dostępne do użycia odpowiednie urządzenie opcjonalne lub wprowadzone zostały właściwe ustawienia.
9HS8-0SX