<Ustawienia Funkcji>

Określ ustawienia funkcji dla kopiowania, drukowania, faksowania i innych operacji.

<Wspólne>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>
Określ ustawienia, które są wspólne dla wszystkich funkcji, tj. Ustawienia podawania papieru, Ustawienia wyjściowe papieru, Ustawienia drukowania, Ustawienia skanowania oraz Generowanie pliku.

<Kopia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>
Skonfiguruj ustawienia dla funkcji kopiowania.

<Drukarka>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>
Skonfiguruj ustawienia dla funkcji drukarki.

<Wyślij>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>
Skonfiguruj ustawienia dla funkcji wysyłania.

<Odbiór/Przekazanie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>
Skonfiguruj ustawienia dla funkcji odbierania i przekazywania.

<Zapisz pliki/Dostęp do plików>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>
Określ ustawienia używane gdy przechowywane są zeskanowane oryginały lub używane przechowywane pliki.

<Drukuj>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>
Skonfiguruj ustawienia dla funkcji drukowania.

<Wstrzymane>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>
Skonfiguruj ustawienia dla funkcji wstrzymania.

<Dostęp Sieciowy>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>
Skonfiguruj ustawienia dla funkcji przeglądarki internetowej.
9HS8-0S2