<Dostęp Sieciowy>

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji dostępu sieciowego.
Więcej informacji znajduje się w dokumencie „Dostęp Sieciowy” w witrynie internetowej z podręcznikami. Dostęp Sieciowy
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Settings>
<Security>
<TLS Version Settings>
<Attempt All Versions>, <TLS 1.3>, <TLS 1.2>, <TLS 1.1>, <TLS 1.0>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Use JavaScript>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Display Mixed HTTPS/HTTP Pg>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Server Address to Exempt from Warning>
(ZERO)
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Server Address to Allow for Sharing Info>
(ZERO)
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Server Addr. to Allow for Simple PDF Print>
(ZERO)
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Restrict Share Device Information>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Display Warning When No Root Certificate>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Display Warning When No Match for Cert. CN>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Displ Warning when Entering Secured Page>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Displ. Warning when Leaving Secured Page>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Cache>
<Use Cache>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Clear Cache>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Cookie>
<Cookie Handling>
<Accept>, <Block>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Delete Cookies>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Local Storage>
<Clear Local Storage>
<Yes>, <No>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Privacy Policy and Regulations>
<Restrict URL Entry>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Restrict Add/Edit Favorites>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Restrict Storing in Mail Box/Printing>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Restrict File Upload>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Hide Screen Top Display>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Hide Buttons in Toolbar>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Hide Address in Toolbar>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Hide Web Access Button>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Proxy Settings>
<Use a proxy server>
(Wyłącznie wyświetl)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Proxy Server Address>
(Wyłącznie wyświetl)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Numer Portu>
(Wyłącznie wyświetl)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Use proxy auth.>
(Wyłącznie wyświetl)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Address Without Using Proxy>
(ZERO)
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Use HTTP1.1 for proxy connection>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Exit Sleep Mode When Displ. Web Access Scrn>
<Skaner>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Drukarka>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<User Agent>
<User Agent>
Dane agenta użytkownika <Wznów pocz. ustawienia>
Tak
Tak
Nie
Nie
C
Web Access Settings
<Version>
<About>
(Wyłącznie wyświetl)
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
9HS8-0W0