<Ustawienia MEAP>

Określ ustawienia MEAP urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Drukuj Informacje o Systemie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Ustawienia MEAP>
Możesz drukować informacje dla aplikacji MEAP oraz niektórych aplikacji systemowych w formie raportu. Drukowanie listy ustawień
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Drukuj Informacje o Systemie>
<Tak>, <Nie>
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

<Użyj TLS>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Ustawienia MEAP>
Wybierz, czy skorzystać z komunikacji TLS w czasie wykorzystywania aplikacji MEAP poprzez uzyskanie dostępu do urządzenia przez przeglądarkę internetową.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj TLS>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Musisz skonfigurować klucz i certyfikat przed ustawieniem tej opcji w <Włącz>. Konfiguracja klucza i certyfikatu dla TLS
Zmiany tej opcji są odzwierciedlane również w opcji <Use TLS> w <Zdalny interfejs użytkownika>.

<Potwierdź certyfikat TLS przy użyciu aplikacji MEAP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Ustawienia MEAP>
Wybierz, czy potwierdzać certyfikaty serwera TLS i ich nazwy wspólne (CN), gdy komunikacja TLS jest wykorzystywana przez aplikację MEAP.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdź certyfikat TLS przy użyciu aplikacji MEAP>
<Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Dodaj poz. do weryfikacji>: <CN>: Wł., Wył.
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Użyj buforowania DNS>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Ustawienia MEAP>
Wybierz, czy w pamięci mają być zapisywane informacje DNS z udanych wyszukiwań za pośrednictwem aplikacji MEAP. Można również ustawić datę wygaśnięcia, jeśli informacje będą zapisywane tymczasowo.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj buforowania DNS>
<Włącz (Nieograniczone użycie)>, <Włącz (Określ przedział czasu)>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz (Określ przedział czasu)>:
<Okres ważności>: 1 do 60 do 120 sek.
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Użyj ustawień Proxy tego urządzenia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Ustawienia MEAP>
Określ, czy używać ustawień proxy urządzenia z aplikacjami MEAP. Konfiguracja serwera proxy
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj ustawień Proxy tego urządzenia>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Dodaj X-FRAME-OPTIONS do nagłówka HTTP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Ustawienia MEAP>
Gdy serwer HTTP zwraca odpowiedź, dodaje X-FRAME-OPTIONS do nagłówka, aby zapobiec nakładaniu się treści utworzonych przez inne serwery.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Dodaj X-FRAME-OPTIONS do nagłówka HTTP>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9HS8-0WE