<Zarządzanie Uwierzytelnianiem>

Określ ustawienia dla zarządzania użytkownikami urządzenia za pomocą aplikacji uwierzytelniającej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Zmień hasło>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>
Użytkownicy zarejestrowani w urządzeniu mogą zmienić własne hasło logowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zmień hasło>
(Maksymalnie 32 znaków)
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Authentication User Management
Ten element pojawia się tylko jeśli wykorzystywane jest Uwierzytelnianie użytkownika i użytkownik zalogował się z uprawnieniami innymi niż Administratora.
Jeśli użytkownik zalogował się z uprawnieniami Administratora, element ten zmienia hasło w <Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika>.

<Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>
Wybierz, aby zarejestrować użytkowników urządzenia i określić informacje o użytkownikach, takie jak hasło i poziom dostępu. Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Rejestruj/Edytuj uwierzytelnionego użytkownika>
<Zapisz>, <Szczegóły/Edytuj>, <Usuń>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Authentication User Management

<Użyj uwierzytelniania użytkownika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>
Wybierz, czy aktywować funkcję zarządzania uwierzytelnianiem prywatnym. Możesz również wybrać metodę logowania wykorzystywaną wraz z uwierzytelnianiem użytkownika. Konfiguracja metod logowania użytkowników oraz urządzeń uwierzytelniających
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj uwierzytelniania użytkownika>
<Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Logowanie obrazkiem>*1: <Włącz>, <Wyłącz>
<Uwierzytelnianie klawiatury>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Uwierzytelnianie urządzenia mobilnego>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy zainstalowane jest odpowiednie wyposażenie opcjonalne.

<Uwierzytelnianie klawiatury>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>
Określ ustawienia uwierzytelniania za pomocą klawiatury.

<Ustawienia wyświetlania ekranu logowania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>
Określ kiedy ma być wyświetlany ekran logowania (po rozpoczęciu korzystania z urządzenia/po naciśnięciu przycisku funkcji). Jeżeli ekran logowania ma być wyświetlany „po naciśnięciu przycisku funkcji”, możesz określić, które funkcje będą wymagały logowania. Określanie, kiedy ma być wyświetlany ekran logowania
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia wyświetlania ekranu logowania>
<Wyś. gdy urzą. rozpo. operacje>, <Wyświetl gdy wybra. funkcję>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli wybrano ustawienie <Wyświetl gdy wybra. funkcję>:
<Wymaga uwierzytelniania dla>: <Funkcje>, <Kopia/Wydruk kolorowy> (<Brak (Nie jest wymagane uwierzytelnienie)>, <Pełne Kolory>, <Pełne kolory/Dwa kolory>, <Pełny kolor/Dwa kolory/Pojedyńczy kolor>)
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Wymagane uwierzytelnia. w Ustawie./Rejestracji dla>*1: <Wszystkie tematy>, <Tylko tematy administratora>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Wskazuje elementy, które pojawiają się wyłącznie, gdy ACCESS MANAGEMENT SYSTEM jest włączony.
Jeśli zmienisz to ustawienie, <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika> można ustawić na <Włącz>. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Określanie, kiedy ma być wyświetlany ekran logowania.

<Funkcje do ograniczenia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>
Wybierz, czy ograniczyć korzystanie z poszczególnych funkcji jeżeli włączono zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym. Konfiguracja metod logowania użytkowników oraz urządzeń uwierzytelniających
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Funkcje do ograniczenia>
<Drukuj ze sterowników bez Dodatku sterownika drukarki AMS>: <Ogranicz>, <Nie ograniczać>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zdalny skan>: <Ogranicz>, <Nie ograniczać>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ogr. zadanie ze zdal. urz. bez uwierzytel. użytkow.>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>
Możesz zastosować zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym dla drukowania, faksowania i zdalnego skanowania z poziomu komputera. Korzystanie z uwierzytelniania do zarządzania drukowaniem/faksowaniem/skanowaniem zdalnym z poziomu komputera
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogr. zadanie ze zdal. urz. bez uwierzytel. użytkow.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Domyślna rola podczas rejestracji użytkownika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>
Wybierz poziom dostępu dla użytkowników w przypadku, gdy żadne przywileje nie zostały ustawione. Konfiguracja metod logowania użytkowników oraz urządzeń uwierzytelniających
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Domyślna rola podczas rejestracji użytkownika>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*1, <LimitedUser>*1
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Wskazuje elementy, które pojawiają się wyłącznie, gdy ACCESS MANAGEMENT SYSTEM jest włączony.

<Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>
Określ, czy w nazwach użytkownika ma być rozróżniana wielkość liter.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Oprócz tego zalecane jest również ustawienie opcji <Ustawienia Funkcji> <Drukuj> <Dopasuj przypadek do nazwy użytkownika>.

<Zezwól na użycie @ w nazwie użytkownika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>
Określ, czy zezwolić na używanie symbolu „@” w nazwach użytkowników.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zezwól na użycie @ w nazwie użytkownika>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9HS8-0W6