<Adres Filtra IPv4>

Określ ustawienia dla filtrowania adresów IPv4.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Filtr wychodzących>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia Zapory Ogniowej> <Adres Filtra IPv4>
Określ filtr elementów wychodzących. Określanie adresów IP dla ustawień zapory (Firewall)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Filtr wychodzących>
<Użyj Filtru>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Domyślna Polityka>: <Zezwól>, <Odrzuć>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zapisz> (do 16 adresów IPv4), <Szczegóły/Edytuj>, <Usuń>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zapisz>
<Pojedyńczy Adres>, <Zakres Adresów> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Adres Prefiks> (<Adres>, <Dług. Prefiksu>), <Numer Portu> (<Nie Wprowadzać>, <Określ>)
<Określ> (<Numer Portu>): <Dodaj>, <Usuń>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Szczegóły/Edytuj>
<Pojedyńczy Adres>, <Zakres Adresów> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Adres Prefiks> (<Adres>, <Dług. Prefiksu>), <Numer Portu> (<Nie Wprowadzać>, <Określ>)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Dług. Prefiksu> (1 do 32)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Filtr przychodzących>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia Zapory Ogniowej> <Adres Filtra IPv4>
Określ filtr elementów wchodzących. Określanie adresów IP dla ustawień zapory (Firewall)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Filtr przychodzących>
<Użyj Filtru>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Domyślna Polityka>: <Zezwól>, <Odrzuć>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zapisz> (do 16 adresów IPv4), <Szczegóły/Edytuj>, <Usuń>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zapisz>
<Pojedyńczy Adres>, <Zakres Adresów> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Adres Prefiks> (<Adres>, <Dług. Prefiksu>), <Numer Portu> (<Nie Wprowadzać>, <Określ>)
<Określ> (<Numer Portu>): <Dodaj>, <Usuń>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Szczegóły/Edytuj>
<Pojedyńczy Adres>, <Zakres Adresów> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Adres Prefiks> (<Adres>, <Dług. Prefiksu>), <Numer Portu> (<Nie Wprowadzać>, <Określ>)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Dług. Prefiksu> (1 do 32)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Zawsze zezwalaj na wysyła./odbiera. przy użyciu ICMP>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia Zapory Ogniowej>  <Adres Filtra IPv4>
Określ, czy zawsze zezwalać na połączenia ICMP.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zawsze zezwalaj na wysyła./odbiera. przy użyciu ICMP>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9HS8-0R8