Przygotowania niezbędne przed rozpoczęciem eksploatacji

Wprowadź ustawienia zgodnie z odpowiednią kolejnością (punkty od 1 do 5). Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij na link umożliwiający wyświetlenie odpowiednich stron. Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, potwierdź również Uniemożliwianie dostępu nieautoryzowanego.
Krok 1
Krok 2
Ustaw środowisko sieciowe (nie znajduje się w Przewodniku instalacji). Jeżeli nie uruchomisz Przewodnika instalacji, rozpocznij konfigurację od tej procedury.
Krok 3
Krok 4
Krok 5
WSKAZÓWKI
Konfiguracja z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Po zakończeniu konfiguracji środowiska sieciowego możesz kontynuować konfigurację urządzenia z poziomu interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możesz zaoszczędzić czas dzięki importowaniu danych z innych urządzeń
Jeżeli posiadasz jakąkolwiek inną drukarkę wielofunkcyjną marki Canon i wcześniej zapisano (eksport) informacje odnośnie skonfigurowanych w tym urządzeniu ustawień, ustawienia związane z książką adresową oraz rodzajami papieru mogą być natychmiast wykorzystane po zaimportowaniu ich do urządzenia. Importowanie/eksportowanie danych ustawień
9HS8-04A