Problemy z faksami

Nie można wysyłać ani przekazywać faksów.

Jeżeli w ogóle nie można wysyłać faksów

Za pomocą urządzenia należy nawiązać połączenie telefoniczne z faksem odbiorcy, aby sprawdzić, czy linia telefoniczna jest podłączona w niewłaściwej lokalizacji.
Jeśli nie słychać sygnału wybierania linii telefonicznej
Kabel modularny (linia telefoniczna do faksowania) jest odłączony lub umieszczony w niewłaściwej lokalizacji. Sprawdzić kabel modularny i umieścić go w odpowiedniej lokalizacji.
Podzespoły oraz ich funkcje
Jeśli odtwarzane są instrukcje głosowe lub jeśli urządzenie nie może połączyć się z faksem odbiorcy (nie słychać sygnału faksu)
Problem może występować u drugiej strony lub dostawcy usługi. Skontaktować się z firmą trzecią.

Jeśli nie można przekazywać faksów

Należy sprawdzić odbiorcę przekazania zarejestrowanego w książce adresowej lub przypisanego do przycisku szybkiego wybierania, a następnie zmienić go, jeśli jest nieprawidłowy.
Edycja odbiorców zapisanych w książce adresowej
Edycja odbiorców zarejestrowanych pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego

W przypadku korzystania ze światłowodu lub telefonicznej linii IP

Mogą wystąpić błędy komunikacyjne w zależności od jakości linii. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dostawcą usługi. Liczbę błędów w komunikacji można zmniejszyć przez obniżenie prędkości transmisji za pomocą funkcji dostępnej po wybraniu kolejno opcji  (Ustawienia/Rejestracja) <Prędkość początkowa TX>. Szybkość transmisji można również skonfigurować dla każdego odbiorcy z poziomu okna preferencji książki adresowej lub za pomocą przycisków wybierania jednoprzyciskowego.
<Prędkość początkowa TX>
Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej
Można również użyć opcji <Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP> do ograniczenia prędkości komunikacji w celu zmniejszenia liczby błędów.
<Automa. regulacja prędkości podczas używania VoIP>

Nie można odbierać faksów.

Czy urządzenie ma wystarczającą ilość wolnej pamięci?

Usunąć niepotrzebne dokumenty w pamięci urządzenia.
Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (odbiór do pamięci)

Sprawdzić numer poprzedzony symbolem „#”, a następnie zastosować odpowiedni środek zaradczy.

Jeśli odbiór lub przesłanie faksu nie powiedzie się, na ekranie dotykowym lub w raporcie zarządzania połączeniami zostanie wyświetlony numer (kod błędu) poprzedzony symbolem „#”. Zgodnie z kodem błędu można zastosować niezbędne środki zaradcze.
Środki zaradcze dla każdego kodu błędu
9HS8-0XR