Pappersstopp i en papperskälla på huvudenheten

Rensa pappersstopp i pappersmagasinet

1
Kontrollera om papper har fastnat i huvudenhetens pappersmagasin.
Öppna pappersmagasinet.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Stäng försiktigt pappersmagasinet tills du hör ett klickljud.
Var försiktig när du stänger pappersmagasinet så att du inte klämmer fingrarna.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.

Rensa pappersstopp i papperslådor

1
Kontrollera om papper har fastnat i papperslådan.
Öppna papperslådan.
Om papper har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Skjut in papperslådan tills du hör ett klick från den.
Var försiktig när du stänger papperslådan så att du inte klämmer fingrarna och skadar dig.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
9HUY-02E