Fylla på förtryckt papper

Om du använder papper med logotyp måste du kontrollera papperets orientering när du fyller på i papperskällan. Fyll på papper rätt så att utskriften sker på samma sida som logotypen.
Originalets riktning vid kopiering
I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på förtryckt papper i rätt riktning. För en beskrivning av hur du fyller på papper i pappersmagasinet/papperslådan eller i universalfacket, se Grundläggande metod för papperspåfyllning.
En beskrivning av hur du fyller på papper i en valfri papperskälla och hur du fyller på förtryckt papper i korrekt riktning visas nedan.
I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på förtryckt papper vid enkelsidig kopiering/utskrift. När du gör dubbelsidig kopiering/utskrift på förtryckt papper fyller du på papper genom att placera papperet i motsatt riktning efter indikationerna i det här avsnittet.
Ställ in <Prioriterad bildriktning> och <Hastighetsprioritet för kopiering från matare> på <Av> i förväg.

Fylla på papper med logotyp i stående riktning

Påfyllningsmetoden varierar beroende på formatet för papperet med logotypen och vilken papperskälla som används.
När du fyller på papper i A4-format med logotyp
Fyll på papper så att logotypen är vänd nedåt i pappersmagasinet/papperslådan och uppåt i universalfacket, enligt bilderna nedan.
Pappersmagasin/papperslåda
Universalfack
När du fyller på papper i A3-format med logotyp
Fyll på papper så att logotypen är vänd nedåt i papperslådan och uppåt i universalfacket, enligt bilderna nedan.
Papperslåda
Universalfack

Fylla på papper med logotyp i liggande riktning

Påfyllningsmetoden varierar beroende på formatet för papperet med logotypen och vilken papperskälla som används.
När du fyller på papper i A4-format med logotyp
Fyll på papper så att logotypen är vänd nedåt i pappersmagasinet/papperslådan och uppåt i universalfacket, enligt bilderna nedan.
Pappersmagasin/papperslåda
Universalfack
När du fyller på papper i A3-format med logotyp
Fyll på papper så att logotypen är vänd nedåt i papperslådan och uppåt i universalfacket, enligt bilderna nedan.
Papperslåda
Universalfack
9HUY-010