Justera framkant för bilden

Om den utskrivna bilden på det utmatade papperet flyttas fram och tillbaka från rätt position i matningsriktningen, kan du justera bildpositionen genom att justera marginalen för papperets framkant.
Du kan även göra justeringen med hjälp av justerarket. Justera bildens plats med hjälp av justerarket
1
Tryck på <Ändra> för <Justera bildplacering>.
2
Tryck på <Använd inte scanner>.
Om du anger skillnaden från den uppmätta längden för provsidan:
Tryck på <Mata ut provsida>.
Ange antalet provsidor du vill skriva ut och tryck på <Nästa>.
Om bildpositionen varierar mycket kan du behöva justera noggrannheten för korrigeringen genom att skriva ut flera provsidor och använda ett medelvärde för den uppmätta längden.
Välj en papperskälla som innehåller en egen papperstyp och tryck på <Starta utskrift>.
Provsidan skrivs ut.
Gå tillbaka till skärmen <Justera bildplacering> och mät längden på ”e” på fram- och baksidorna på den utskrivna provsidan.
Standardformat
Långt ark
Standardvärde: e = 20,0 mm
Ange längdskillnaden för det uppmätta värdet för e och standardvärdet (20 mm) för fram- och baksidorna.
Om t.ex. det uppmätta värdet för e är 21,0 mm anger du - 1,0 mm för <Justera framkant (e)>.
Om t.ex. det uppmätta värdet för e är 19,0 mm anger du + 1,0 mm för <Justera framkant (e)>.
Skillnaden på 1,0 mm mellan det uppmätta värdet och standardvärdet korrigeras.
Tryck på <OK>.
Försök skriva ut provsidan igen om så behövs och kontrollera därefter korrigeringsmängden.
Om du korrigerar positionen med utskrivna bilder:
Kontrollera bildens placering på det utmatade papperet.
* Matningsriktning
Mät längden "e", som är avståndet mellan det utskrivna områdets framkant och papperets framkant och ange skillnaden från standardvärdet (20 mm).
Om t.ex. det uppmätta värdet för e är 21,5 mm anger du - 1,5 mm för <Justera framkant (e)>.
Om t.ex. det uppmätta värdet för e är 18,5 mm anger du + 1,5 mm för <Justera framkant (e)>.
Skillnaden på 1,5 mm mellan det uppmätta värdet och standardvärdet korrigeras.
Tryck på <OK>.
Skriv ut provsidan igen om så behövs och kontrollera därefter korrigeringsmängden.
3
Tryck på <OK>.
När du öppnar skärmen igen efter att du stängt den genom att trycka på <OK>, återgår värdena på skärmen till "0". Det inställda värdet gäller dock fortfarande alla fälten Totalt. Om du upprepar steget, kontrollera längden "e" på den nya provsidan och ange det nya värdet.
För att återställa det ackumulerade värdet, tryck på <Återställ grundinst.>.
Du kan även korrigera bildpositionen genom att använda värdet för registermarkeringen enligt nedan. Kontrollera om mittlinjen för registermarkeringen och kanten på provsidan är i linje och justera bildpositionen på följande sätt:
Om mittlinjen för registermarkeringen överlappar provsidan exakt, behöver du inte justera bildens plats.
Om mittlinjen för registermarkeringen ligger utanför kanten på provsidan (mittlinjen på registermarkeringen skrivs INTE ut), kontrollerar du vilken registermarkerings siffra som provsidenlinjen är bredvid och för in det positiva värdet.
Om mittlinjen för registermarkören ligger innanför kanten på provsidan, kontrollerar du vilken registermarkörs siffra som provsidelinjen ligger bredvid och för in det negativa värdet.
Mittlinjen på registermarkeringen ligger utanför kanten på provsidan
Mittlinjen på registermarkeringen överlappar kanten på provsidan exakt
Mittlinjen på registermarkeringen ligger innanför kanten på provsidan

Ange "+ 4" för Justera

Korrekt justerat

Ange "- 6" för att justera
9HUY-0LR