Begränsa åtkomst till adressboken och sändfunktioner

Du kan ange en PIN-kod för adressboken så att obehöriga användare inte kan redigera mottagarinformation, eller så kan du begränsa tillgängliga sändningsmottagare för att minska risken för informationsläckage. På modeller med faxfunktion kan du också minska risken för felaktigt skickade fax genom att ange att fax bara ska skickas om faxnumret anges två gånger.
9HUY-0J5