Begränsa maskinens funktioner

Du kan begränsa användningen av vissa funktioner som kan leda till informationsläckor eller som kan missbrukas. Du kan också helt avaktivera användning av vissa funktioner.
Begränsa åtkomst till adressboken och sändfunktioner
Du kan ange en PIN-kod för adressboken så att allmänna användare inte kan göra några ändringar och du kan begränsa mottagare som kan anges vid sändning av fax och scanning. Du kan också ange separata åtkomstnummer för vissa utvalda kontakter vars information du inte vill göra tillgänglig för alla, så att endast användare som känner till numret kan få åtkomst till mottagaren. Begränsa åtkomst till adressboken och sändfunktioner
Begränsa utskrift från en dator
Du kan hindra alla användare från att skriva ut dokument från datorer eller bara tillåta utskrift om användaren är behörig på maskinen. Du kan också ställa in maskinen så att bara krypterad säker utskrift dokument kan skrivas ut. Begränsa utskrift från en dator
Begränsa användning av minnesenhet
Även om minnesenheter som USB-minnen är praktiska att använda, ökar de risken för säkerhetsrisker som t.ex. informationsläckage. Du kan ange åtkomstbegränsningar för minnesenheter baserat på dina säkerhetspolicyer. Begränsa användning av minnesenhet
9HUY-0J4